Seminārā Blomē lauksaimnieki uzzina par aktualitātēm

Blomēnieši visvairāk interesējās par jauno lauku attīstības programmu, priekšlaicīgu pensionēšanos un par atbalstu daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai. Šīm tēmām seminārā pievērsa īpašu uzmanību.

Šādi semināri Blomē notiek vismaz divas reizes gadā. Tos vada Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Valkas rajona vecākā lauku attīstības speciāliste Valda Empele. "Braucu uz visiem pagastiem, kur mani aicina, jo strādāju ar lauku attīstības speciālistiem pašvaldībās. Ar viņiem ir izveidojusies laba sadarbība, tāpēc, braucot uz semināru, sagatavoju tēmas, kas pagastam ir aktuālākās," stāsta V. Empele.Blomes seminārā varēja uzzināt par lauku saimniecību modernizāciju, kas pašlaik ir aktuāla, kā arī par 2008. gada subsīdiju projektu, kas šobrīd ir gandrīz izstrādāts. Bioloģiskais lauksaimnieks Arvīds Kaupe uz semināru ieradās, lai uzzinātu jaunāko informāciju par subsīdijām, projektiem un izglītības jautājumiem. Lauksaimnieks pats rakstījis projektus par naturālo saimniecību, zālāju sēklu audzēšanu un saimniecības ēkas rekonstrukciju."Kādreiz semināri bija biežāk, nekā tagad. Konsultācijas pieejamas arī pagastā pie lauku attīstības speciālistes. Tā visur iegūstu sev aktuālo informāciju, gan no preses, TV, radio un arī tiekoties ar praktiskiem darboņiem," saka A. KaupeViņš uzskata, ka mūsdienās lauksaimniekiem iespēju ir daudz, tikai vajag atrast pareizo nozari un nišu, lai saražotajai produkcijai būtu noiets. A. Kaupe jau trešo gadu nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību, zālāju sēklas un nedaudz kartupeļu audzēšanu."Blomes pagastā lauksaimnieki ir informēti par visu aktuālo. Seminārā viņi saņēma izdevumu "Lauku Lapa". Šoreiz tā pat pietrūka, jo bija ieradušies vairāk nekā desmit cilvēku," stāsta V. Empele.Izdevumu sagatavo Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Jaunākajā "Lauku Lapā" rakstīts par izmaiņām Eiropas Savienības (ES) atbalsta enerģētisko kultūraugu audzēšanai nosacījumos, sniegtas Lauku atbalsta dienesta atbildes uz lauksaimnieku jautājumiem, lasāmi ieteikumi uzņēmumiem projektu sagatavošanai valsts un ES atbalsta lauku attīstībai saņemšanai, kā arī kultūraugu mēslošanas plāniem un citas aktualitātes. Rakstīts arī par piedāvātajiem kursiem. "Lauku Lapas" ikviens var izlasīt arī internetā, kā arī saņemt pie Blomes pagasta lauku attīstības speciālistes Guntas Mangales."Mums arī pašiem jāmācās kursos, dažādos izglītojošos semināros un konferencēs," paskaidro G. Mangale. Viņa pieņem apmeklētājus divas reizes nedēļā. Gadā konsultācijas saņem aptuveni 300 cilvēku. Pašlaik visvairāk jautā par atskaitēm, bet iepriekš divas nedēļas noskaidroja jautājumus par zemes nomas līgumiem. Gada beigas sāksies deklarāciju ēra.

Novados