“Abulas lauku partnerība” aicina uz bezmaksas semināru Palsmanē

Nevalstiskajām biedrībām, iedzīvotājiem un pašvaldībām Smiltenes novadā drīz atkal būs izdevība iegūt finansējumu savas dzīves vietas attīstībai.

Biedrība "Abulas lauku partnerība" aprīļa vidū izsludinās projektu iesniegšanu atklātā konkursā. Tā būs otrā kārta Lauku attīstības programmā 2007. - 2013. gadam vietējās attīstības stratēģijai.

"Visi nepieciešamie dokumenti jau ir iesniegti saskaņošanā Lauku atbalsta dienestā," informē biedrības "Abulas lauku partnerība" administratīvā vadītāja Sveta Rozīte.

Lai informētu par otro projektu kārtu, biedrība nākamajā nedēļā, 12. martā, rīkos semināru Palsmanes kultūras namā. Sākums pulksten 18.00. Uz semināru aicināti visi interesenti - gan tie, kuri jau plāno iesniegt projektus otrajā kārtā, gan tie, kuriem vēl ir tikai idejas, kuras varbūt iespējams īstenot ar šo projektu palīdzību. Seminārs būs bez maksas.

Tūlīt pēc pasākuma "Abulas lauku partnerība" kopā ar Palsmanes sieviešu klubiņu "Spēkavots" piedāvās atpūtas vakaru. "Uz to aicinām pirmās kārtas dalībniekus dalīties pieredzē par projektu iesniegšanu un īstenošanu. Pirmās kārtas rezultāti vēl nav zināmi, bet pieredze jau ir uzkrāta," informē S. Rozīte. Būs arī koncerts, ko sniegs Palsmanes pagasta pašdarbības kolektīvi.

Sīkāku informāciju var uzzināt un pieteikties līdz 9. martam, zvanot pa tālruni 28368431 S. Rozītei vai 26471438 Inesei Pērkonei no Palsmanes sieviešu klubiņa "Spēkavots".

Pavisam pirmajā kārtā no Smiltenes novada iesniegti 10 projektu. Konkursā piedalījās arī Palsmanes sieviešu klubiņš.

"Iesniedzām projektu par vizuālās prezentācijas un muzikālās aparatūras iegādi sabiedriskajām aktivitātēm. Ja savā telpā pagasta kultūras namā rīkosim kādu pasākumu, tad ļoti noderētu portatīvais dators, projektors un cits aprīkojums," saka I. Pērkone.

Smiltene