Aicina kopā sakopt Smiltenes novadu

Smiltenes novada dome aicina pavasarī ikvienu iedzīvotāju, uzņēmumu un iestādi sakopt savus īpašumus un tiem piegulošās teritorijas un piedalīties Lielajā talkā.

"Smiltenes novadā jau vairākas nedēļas manāma rosība. Tiek kopta pilsēta, pagasti, nami un pagalmi. Kopš vakardienas ikgadējās pavasara talkās dodas skolēni un skolotāji, iestāžu un uzņēmumu darbinieki, sakopjot lielu daļu novada teritorijas.

Kopīgi iesākto turpināsim Lielajā talkā, kas notiks jau šo sestdien, 24. aprīlī," talkā aicina iesaistīties Smiltenes novada domes ainavu arhitekte Agija Bērtiņa. Lielā talka notiks no pulksten 9.00 līdz 14.00 visā Latvijā vienlaicīgi.

Pulcēšanās vietas pilsētā un pagastos

Lielās talkas dienā visi smiltenieši aicināti pulcēties pie sporta un atpūtas kompleksa "Teperis" stāvlaukumā un Drandu un Veldes ielas krustojumā pie Cērtes pilskalna informācijas stenda. "Kopīgi sakopsim daļu no Vecā parka, teritoriju apkārt Tepera ezeram, Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas apkārtni un pilsētas mežus, vācot atkritumus, attīrot teritoriju no lapām, sausajiem kokiem, krūmiem un zariem," paskaidro A. Bērtiņa.

Aktīva rosība 24. aprīlī paredzēta arī gandrīz visos Smiltenes novada pagastos. Pulcēšanās vieta Blomē būs pie estrādes "Jeberleja", Launkalnē - pie pagasta pārvaldes, Grundzālē - pie kultūras nama, Variņos - pie tautas nama, Palsmanē talcinieki aicināti pulcēties teritorijā aiz autoostas pretim kultūras namam. Savukārt Bilskas pagastā sakopšanas darbi organizēti trijās vietās - tiks sakopta peldvieta Mēros pie ūdenskrātuves, Lobērģos pie darbnīcām ierīkos basketbola laukumu, bet pašā Bilskā sakops ezermalu.

Darba cimdi jānodrošina pašiem

Smiltenes novada Lielās talkas koordinators Uldis Rudzītis informē, ka organizatori sarūpējuši speciālus atkritumu maisus, taču ar darba cimdiem šogad talciniekiem jānodrošinās pašiem. Iedzīvotāji uz talku aicināti ņemt līdzi grābekļus, cirvjus un zāģus. "Grābekļus ieteicams ņemt tiem cilvēkiem, kuri plāno pulcēties "Tepera" stāvlaukumā. Bet zāģus un cirvjus tiem, kuri piedalīsies mežu sakopšanā," stāsta U. Rudzītis.

Gatavi iesaistīties aktivitātēs

Dalību talkai jau pieteikušas skolas, pašvaldības iestādes, SIA "Smiltenes namu un komunālo uzņēmumu pārvalde", SIA "ASE", "Swedbank" Smiltenes filiāles darbinieki, atpūtas un izklaides vietas "Klondaika" darbinieki un viņu klienti, Smiltenes pensionāri. "Šie uzņēmumi ar pašvaldību ir saskaņojuši talkošanas vietas. Jau tagad aktīvi darbojas "Latvijas valsts mežu" speciālisti, kuriem sakopšanas darbos palīdz atsevišķu klašu skolēni," piebilst U. Rudzītis

Lai plānotu talkas norisi un savākto atkritumu izvešanu, Smiltenes novada dome aicina arī citus uzņēmumus, organizācijas un individuālos kolektīvus iepriekš pieteikties dalībai Lielajā talkā. To var izdarīt, zvanot pa tālruni  64707571 vai sūtot elektronisko vēstuli uz [email protected]. Pa šo pašu tālruni un elektronisko pastu talcinieki aicināti informēt novada domes ainavu arhitekti par interesantiem atradumiem un nozīmīgākajiem atklājumiem Lielajā talkā.

Smiltene