Aicina meklēt senas lietas laukos un mežos

Variņu un Palsmanes pagasta iedzīvotāju palīdzību gaida projekta "Kultūras mantojums" īstenotāji. Trešdien, 3. martā, ikviens interesents tiek aicināts uz Variņu un Palsmanes pamatskolu, kur informatīvu lekciju par kultūrvēstures un dabas objektu izpēti lasīs Edgars Žīgurs.

Variņu skolā lekcija sāksies pulksten 10.30, Palsmanes skolā - pulksten 14.10.

E. Žīgurs ir "Kultūras mantojuma" inventarizētājs Variņu un Palsmanes pagastā. Tas ir Latvijas un Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas projekts, ko šogad īstenos bijušo Valkas, Limbažu, Valmieras un Alūksnes rajonu teritorijās. Inventarizētāji laukos un mežos meklēs neapzinātus kultūras mantojuma objektus, tos uzmērīs kartē un veidos kopīgu elektronisku datu bāzi.

E. Žīgurs aicina Variņu un Palsmanes pamatskolas pedagogus, skolēnus, viņu vecākus un pārējos abu pagastu iedzīvotājus iesaistīties projektā un sniegt informāciju par viņiem zināmiem objektiem: dižkokiem, akmeņiem ar zīmēm, lieliem akmeņiem vai to krāvumiem, senkapiem, iepriekšējo gadsimtu arhitektūras paraugiem (klētīm, rijām, pagrabiem, pirtīm vai tamlīdzīgi), mežsaimnieciskās darbības vēsturiskām vietām (koku krautuvēm, parkiem, svešzemju koku stādījumiem un citām) un citiem objektiem.

"Būtu interesanti arī satikties ar pagasta vecākajiem iedzīvotājiem, kuri varētu zināt senus vietvārdus, nostāstus vai teikas, kā arī vēlētos pastāstīt par dzīvi pagastā pirms 40 un vairāk gadiem," uz atsaucību cer E. Žīgurs.

Variņu pamatskolas direktore Agita Birkenšteina pieļauj, ka pagasta iedzīvotājus ieinteresēs iespēja palīdzēt izpētīt savas dzīvesvietas vēsturi. Pamatskola atbalstīs šo projektu.

"Novadpētniecība ir svarīga lieta. Rosināšu, lai skolēni pārrunā mājās ar vecākiem un vecvecākiem, vai viņi Variņu pagastā zina kultūrvēstures un dabas objektus," saka skolas direktore.

Projektu īsteno Valsts meža dienests sadarbībā ar Igaunijas Valsts mežu apsaimniekošanas centru un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu. Joprojām Latvijas laukos un mežos ir kultūrvēstures un dabas objekti, kas nav apzināti un nav iekļauti aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Inventarizētāju darba rezultātā taps ikvienam internetā pieejama karte, apraksti par objektiem, fotogrāfijas un norādītas atrašanās vietas koordinātes.

Smiltene