Aicina Smiltenē neizmest atkritumus tam neparedzētas vietās 1

SIA “Smiltenes NKUP” ikdienā rūpējas par Smiltenes pilsētas publiskās ārtelpas sakopšanu, diemžēl uzņēmuma strādniekiem ikdienas darbā nākas saskarties ar situācijām, kad iedzīvotāji nepārzina sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumus un izmet sadzīves un zaļos atkritumus tam neparedzētās vietās.

Atgādinām, ka atkritumu apsaimniekošanu regulē Smiltenes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi, kas paredz, ka nekustamajā īpašumā, kā arī ārpus tā teritorijas aizliegts izmest un uzkrāt atkritumus t.sk. būvgružus tam nepiemērotās vietās, un atkritumu apsaimniekošanas likums, kas paredz, ka sadzīves atkritumu sākotnējam radītājam ir pienākums segt visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

SIA “Smiltenes NKUP” strādnieki, veicot konteineru apsekošanu, bieži vien konstatē, ka pie konteineriem ir nolikti sadzīves atkritumi un būvgruži, kā arī zaļo atkritumu kaudzēs tiek novietoti iedzīvotāju zaļie atkritumu no privātmājām. Aicinām novada iedzīvotājus ievērot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumus un neizmest sadzīves atkritumus un zaļos atkritumus tam neparedzētas vietās, tāpat iedzīvotāji tiek aicināti ziņot par negodprātīgiem atkritumu radītājiem, kas neievēro noteikto kārtību. Papildus vēršam uzmanību, ka iepriekš minētais likums un Smiltenes novada saistošie noteikumi paredz arī administratīvo sodu par šo noteikumu neievērošanu.

Komentāri 1

konnaoja

Tāda problēma pastāv ne tikai Smiltenē, bet arī Valkā un pret to nav kas cīnās. Nesen vienā naktī parādījās vesela busiņa krava ar atkritumiem pie jaunās promenādes- garāžu galā. Saprotams, ka atkritumi tikmēr netiek ar ZAOO savācēju izvesti, kamēr tie nav atkritumu konteinerī, bet tas nozīmē, ka tuvējās mājas iedzīvotāji par to būs spiesti maksāt. Novērošanas kameru nav un šādi gadījumi atkārtosies.

pirms mēneša, 2021.07.26 15:58

Smiltene