Ainārs Mežulis: “Dzirdu nepatiesas runas, ka esmu privatizējis slimnīcu un slēgto skolu ēkas” 12

Rīt, 31. decembrī, īsi pirms gadu mijas Smiltenes centra debesīs kā krāšņas ugunspuķes uzplauks svētku salūts. Cilvēki vēlēs cits citam laimes un domās, ko viņiem nesīs jaunais, 2010. gads. To, kāds tas būs Smiltenes novada ļaudīm, prognozē novada domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis.

 

A. Mežulis: - Šis gads visā valstī bija smags. Arī mūsu novada budžetā ir jūtams ieņēmumu kritums, jo cilvēkiem samazinās algas un zūd darbs. Visu laiku jācenšas salikt kopā ieņēmumus un izdevumus, lai nenonāktu lielā deficītā.

 

Nākamajā gadā pašvaldības budžets lielāks nepaliks. Neesmu pārliecināts, ka pildīsies ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, jo cilvēkiem zūd maksātspēja. Tomēr tas nenozīmē, ka nebūs attīstības. Smiltenes novada dome un tās iestādes, tai skaitā skolas, šobrīd darbojas gandrīz 80 projektos. Vienam novadam tas ir daudz. Turklāt tā ir reāla ekonomikas sildīšana.

Dzirdu gan pārmetumus, ka Mežulis iesāk daudz projektu bet neko nepabeidz. Taču dzīvē nenotiek, kā uz burvja mājienu. Ne jau mēs izdomājām krīzi. Par peldbaseinu Smiltenē, - nevienu brīdi uzņēmēji nav pateikuši, ka viņi šo projektu neturpinās. Kontaktējamies katru mēnesi, meklējam iespēju no abām pusēm piesaistīt finansējumu caur Eiropas programmām vai citur.

Arī Smiltenes ielu sakārtošana nav ieilgusi mūsu vainas dēļ. Grozot Ministru kabineta noteikumus un mainoties ekonomiskai situācijai, projektu izskatīšana un akceptēšana valdībā tika vilkta garumā. Sanāca gandrīz gads, kamēr varējām ķerties pie darba. Projekti tiks pabeigti pilnā apjomā gan Atmodas ielā, gan Raiņa ielā un visās tām piegulošajās ielās nākamā gada oktobrī.

 

- Pašvaldības sūrojas, ka nākamajā gadā autoceļu fondā būs vēl mazāk naudas ielu un ceļu uzturēšanai un remontam. Kas notiks par citām Smiltenes ielām?

 

- Neraugoties uz krīzi, smilteniešiem būs iepriecinoša ziņa. Jau ir noticis konkurss tehniskās dokumentācijas izstrādei, un divu mēnešu laikā jābūt gatavam vēl vienam lielam, apjomīgam projektam par virknes pilsētas ielu labiekārtošanu, ieskaitot ielu segumu, trotuārus, lietus ūdens kanalizācijas izbūvi un apgaismojumu.

 

Tas attiecas uz Rīgas, Vaļņu, Dzirnavu ielu un vēl citām ielām, Gaujas un Audēju ielas un Daugavas un Valkas ielas krustojuma rekonstrukciju un tiltu pāri Abulu ceļā uz Valku. Tas iespējams, pateicoties tai pašai urbānajai nauda, par ko rekonstruē Raiņa un Atmodas ielas. Konkursā tika nosolītas uz pusi mazākas summas, nekā sākotnēji bija plānots. Ietaupījām daudz naudas, un neviens mums to nevar atņemt. Tāpēc varam Smiltenē turpināt liela apjoma ielu remontus.

Februārī jābūt kārtībā Smiltenes kultūras nama un bērnu un jauniešu interešu izglītības centra ēkas Gaujas ielā rekonstrukcijas tehniskajam projektam. Nākamā gada sākumā izsludināsim konkursu uz būvdarbiem.

 

Šajā projektā plānots arī paplašināt bērnu rotaļu laukumu un skeitparku ar jaunām iekārtām, labiekārtot kultūras nama nogāzi un atjaunot kāpnes. Kultūras rekonstrukcijas darbi tiks sākti nākamgad, un to laikā būs jāpiecieš neērtības. Daļu pasākumu būs jāpārceļ uz Trīs pakalnu pamatskolu, kur ir zāle ar skatuvi.

 

- Nu jau vairāk nekā pusgadu dzīvojam novadā. Vai arī novada pagastu ļaudis gaida kādi labumi, lai nevajadzētu pārmest, ka nauda tiek guldīta tikai pilsētā?

 

- Projekti tiek īstenoti visos pagastos. Palsmanē rekonstruē kultūras namu. Ir izsludināts iepirkums Blomes kultūras nama rekonstrukcijai. Blomes pagastā arī plānota notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve, un jau notiek pamatskolas sporta zāles grīdas seguma nomaiņa. Variņos rekonstruēs ūdensvadu.

 

Launkalnē sakārtoti trīs lauku ceļu posmi un uzsākta atkritumu izgāztuves rekultivācija. Grundzālē ir vairāki labiekārtošanas projekti, tai skaitā par atkritumu izgāztuves rekultivāciju, kanalizācijas vada izbūvi un ielu apgaismojumu. Darbi notiek arī citos novada pagastos.

Jau ir apstiprināts projekts par Bilskas pamatskolas, Smiltenes Trīs pakalnu pamatskolas un Smiltenes ģimnāzijas ēku siltināšanu. Otrajā kārtā centīsimies sniegt projektu par Palsmanes bērnudārza ēkas siltināšanu, jo tā ir otra lielākā pirmsskolas izglītības iestāde novadā.

 

- Kādas vēl pašvaldībai ir iespējas veicināt savas teritorijas attīstību papildu Eiropas naudas piesaistīšanai projektos?

 

- Šobrīd aktīvi attīstām kontaktus ar kaimiņvalstīm. Gada sākumā paredzēts uz Pleskavas, Novgorodas un Sankt - Pēterburgas apgabaliem Krievijā vest novada uzņēmēju delegāciju, lai šo apgabalu tirdzniecības un rūpniecības kamerās runātu par sadarbību.

 

Interesantākā pilsēta, uz kurieni jau aizceļojis mūsu sūtījums, ir Osakas priekšpilsēta Japānā. Latvijā šobrīd ar Japānu draudzējas tikai Rūjiena un Rīga. Ceru, ka jau nākamajā gadā arī mūsu novadā viesosies pirmās delegācijas no Japānas.

 

Pirms Ziemassvētkiem aizsūtījām viņiem informāciju par mūsu novadu, daudz DVD disku ar labāko pašdarbības kolektīvu un lielāko svētku ierakstu un mūsu daiļamatnieku izstrādājumus.

 

- Šogad Brantu un Bilskas novada pagastiem sāpīga bija mazo skolu slēgšana. Vai nākamajā gadā šis process turpināsies?

 

- Nākamajā gadā vairs neplānojam neko slēgt. Cilvēki var neuztraukties. Izskan runas, ka Mežulis privatizējis Birzuļu pili, kur atradās Birzuļu pamatskola, un Brantu skolas ēku. Nekas tāds nav noticis. Šīs ēkas tiek uzturētas, un mēs nekādā veidā tās neaizlaidīsim postā. Tie ir lieli, novada attīstībai būtiski pašvaldības īpašumi.

 

Ja cilvēki nāks ar priekšlikumiem par šo īpašumu apsaimniekošanu, dome tos izskatīs un uzklausīs. Ja idejas būs vērā ņemamas, tad visu var izrunāt un domāt. Kopumā priecē, ka novadā izdevies saglabāt visa līmeņa izglītību, sākot no pirmsskolas un beidzot ar augstāko. Jācenšas to noturēt. Izglītībā tiek ieguldīts visvairāk pašvaldības budžeta līdzekļu, un tā būs arī nākotnē

Arī kultūrā izdevies novadā saglabāt visus līdzšinējos pašdarbības kolektīvus, neskatoties uz finanšu samazinājumu. Tas nācās grūti, bet atradām līdzekļus, noņemot tos daudzām citām vajadzībām. Ja tomēr no kaut kā būs jāatsakās, tad jāskatās, kā būt ar pieaugušo kolektīviem. Bērnu kolektīvi ir primāri, tiem jābūt viennozīmīgi, it īpaši tādēļ, ka nākošajā gadā ir Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētki.

 

Atradām arī līdzekļus, lai šogad izdzīvotu mūzikas un mākslas skolas. Skatot nākamā gada budžetu, izskatās cerīgāk. Mūzikas skola varēs pati tikt galā, bet mākslas skolai un sporta skolai būs nedaudz jāpiepalīdz.

Novadā turpina darboties arī visi līdzšinējie sporta klubi, notiek daudz dažādu sacensību. Īpaši patīkams moments un pārsteigums ir tas, ka seši mūsu jaunie Smiltenes sporta skolas futbolisti, trenera Oskara Mucenieka audzēkņi, iekļauti Latvijas U-16 izlases kandidātu sarakstā. Tas Smiltenei ir nebijis gadījums. Tad pašvaldībai ir jēga ieguldīt naudu sporta bāzēs.

 

- Jau pieminējāt izglītību, bet nākamajā gadā būs vēl viena joma, kur pašvaldībai būs jāiegulda daudz naudas. Tā būs palīdzība maznodrošinātajiem, un viņu skaits ievērojami palielinās.

 

- Sociālā joma ir visaktuālākā un sāpīgākā. Tagad sociālās palīdzības sniegšanai ir izstrādāti visā novadā vienoti noteikumi, un jaunajā gadā visi sociālās palīdzības veidi visiem novada iedzīvotājiem būs vienādi. Vispirms viennozīmīgi domāsim par bērniem un veciem, vientuļiem, trūcīgiem pensionāriem.

 

Būs jāpārdomā jautājums par novadā dzīvojošo skolēnu pārvadāšanu, jo ir iesniegumi no daudzām skolām par to, ka visi bērni netiek uz skolu. Novadam ir savs autobuss. Jaunajā gadā domāsim veidot maršrutu, lai skolēni tiktu no rīta uz skolu un pēcpusdienā - mājās.

Dzirdu runas, ka es un vairāki domes speciālisti ir privatizējuši Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcu. Taču tā nav. Visu laiku domājam un meklējam labāko modeli, kā turpināt slimnīcas darbu. Jaunā gada sākumā slimnīcas ēkā atklāsim sociālās palīdzības gultas. Vairāki mūsu novada iedzīvotāji, kuri tagad ievietoti Sedas pansionātā, ir gatavi uzturēties Smiltenē.

 

Vienu atzaru esam iecerējuši ar laiku veidot kā pansionātu, bet vienu - kā sociālās palīdzības gultas cilvēkiem, kuriem ilgstoši vajadzīga ārstēšanās pēc operācijām un nav, kas viņus mājās aprūpē. Nav atmesta arī cerība par ārstu privātprakšu atvēršanu slimnīcas telpās, piemēram, gastroenteroloģijā.

 

Neesmu atmetis arī cerību, ka mūsu pansionātā varētu ievietot ārzemniekus. Šo projektu pirms Ziemassvētkiem prezentēju Itālijā, Rovigo reģiona Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, kur informēju arī par mūsu uzņēmumu darbību un piedāvājumu.

Komentāri 12

lasitaaja

Izklausaas ceriigi.
Veiksmi viesiem novada vadossajiem laudiim!!

pirms 11 gadiem, 2009.12.30 12:32

smiltuks

Ja viss rakstīts taisnība , Lai veicas Jaunaja Gadā!

pirms 11 gadiem, 2009.12.30 14:15

Patiesi,lai cīnās novads,ka viss tiek atjaunots-kā vecos labos laikos.

Veiksmi un izdošanos Jums Jaunajā gadā!!!

pirms 11 gadiem, 2009.12.30 14:16

.

Skauģi un mutes virinātāji būs vienmēr, ar to jārēķinās.

Ainār, visu cieņu Tev un, lai izdodas viss iecerētais nākošgad.

pirms 11 gadiem, 2009.12.30 14:27

Izturību, veiksmi Jaunajā gadā ! Lai izdodas viss iecerētais un vēl mazliet !

pirms 11 gadiem, 2009.12.30 14:42

bet kaa ar smiltenes novada maajaslapu?vajag citu dizainu,taa lai komentarus var pievienot.
man liekas nevienam novadam nav tik ''jeela'' maajaslapa.

pirms 11 gadiem, 2009.12.30 16:48

Ja slimnīcā gribat ko veikt un attīstīt vajag domāt par cilvēkiem kas tur strādās un nomainīt vadību. Kā arī pakontrolēt kas tur notiek patreiz.....

pirms 11 gadiem, 2009.12.30 17:36

bezdarbniece

Ļoti gribētos,lai nākošajā gadā,kad veidosies jaunas darbavietas,neņemt no malas darbiniekus,bet atrast tepat novadā savus cilvēkus,kuri ir tikpat kompotenti kā pieņemtie no citiem rajoniem.Mums atstumtajiem tas ļoti sāp.Lai veiksmīgs nākošais gads!Lai mazāk bezdarbnieku rastos vēl no jauna!

pirms 11 gadiem, 2009.12.30 19:30

***

Variņos ūdensvadu renovēs par pagasta padomes sarūpēto naudu vēl pirms novada izveidošanas, projekts tiek stiepts garumā, vajadzēja jau būt daudz kam padarītam, līdz decembrim laiks bija silts, iedzīvotājiem informācijas nav nekādas, dzīvojam kā mucā. Domes mājaslapā sēžu protokoli no augusta. Nav pat domes deputātu saraksta. Kas strādā četru aizgājušo vietā? Lai izdodas, bet visus nopelnus pierakstīt novada domei nez vai ir glīti!

pirms 11 gadiem, 2009.12.31 17:07

nu

Nevajag jau nu tautai melot, projekti tiek realizēti pa pagastu naudiņām , kurām paldies dievam , novads klāt netiek

pirms 11 gadiem, 2010.01.01 19:44

.

Nākotnē tomēr būtu noderīgi A. Mežuļa kungam rīkot tikšanās ar sava novada iedzīvotājiem. Tad vsm priekšsēdētāja kungam izveidotos dialogs ar sava novada iedzīvotājiem, jo šobrīd šajā intervijā viss tiek pasniegts ļoti pozitīvi (pat pārāk). Daudz no tā, kas pateikts neiet kopā. Šaubos, vai Tirdzniecības un rūpniecības kameras kompetencē ir jautājumi par sociālo sfēru. Un vispirms jau A. Mežuļa kunga pienākums būtu parūpēties par sava novada iedzīvotāju labklājibu un tad izteikt piedāvājumus Itālījas kolēģiem.
Interesanti būtu uzzināt laiku, kad ar prezentāciju, kas pirms Ziemassvētkiem tika prezentēta Itālijā, Rovigo reģiona Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, tiks prezentēta Smiltenes novada iedzīvotājiem??

pirms 11 gadiem, 2010.01.02 20:26

mamma

Kādēļ nav neviena vārda par nepabeigto bērnudārzu Mētras ielā un kad mazajiem smilteniešiem beidzot būs vieta bērnudārzā?!

Par darbavietām vietējiem cilvēkiem piekrītu.
Sanāk tā, ka labus vietējos speciālistus neizmantojam un vēl nesaņemam IIN un vēl maksājam pabalstus!

pirms 11 gadiem, 2010.01.07 12:35

Smiltene