Apspriež Smiltenes pilsētas apbūvi 1

Par to, kāda veida apbūvi smiltenieši vēlas redzēt tagadējās pļavās starp Raiņa, Audēju un Rīgas ielu un kā sauks tur perspektīvā plānotā mikrorajona jaunās ielas, savu viedokli var izteikt ikviens iedzīvotājs vai juridiska persona.

 

Smiltenes pilsētas dome nodevusi sabiedriskajai apspriešanai detaļplānojuma pirmo redakciju zemes gabaliem Smiltenē, Audēju ielā 20 un Rīgas ielā 11, un zemes gabalam Audēju ielā 14, un tiem piegulošajai teritorijai. Šajos zemes gabalos ir plānota savrupmāju, mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamā apbūve un nedaudz - arī jauktas darījumu un sabiedrisku objektu teritorijas un ielas.

 

"Sabiedriskās apspriešanas laikā ikviens var iesniegt pamatotus priekšlikumus. Anketās tiks taujāts arī cilvēku viedoklis par jauno ielu nosaukumiem. Ir doti varianti, piemēram, Pļavas iela un Mazā Priežu iela," informē Smiltenes pilsētas domes attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Andris Lapiņš.

 

Sabiedriskā apspriešana ilgs līdz 7. augustam. Ar detaļplānojuma pirmo redakciju, Smiltenes pilsētas teritorijas plānojumu un Smiltenes pilsētas attīstības programmu interesenti var iepazīties pilsētas domē, Pils ielā 2, pilsētas bibliotēkā vai internetā Smiltenes pilsētas mājas lapā.

 

Sabiedriskās apspriešanas laikā rakstiskus ierosinājumus, aizpildot sagatavotu anketu, var iesniegt līdz 7. augustam pilsētas domē.

 

 

Papildu tam šo ceturtdien, 24. jūlijā, pilsētas domes zālē notiks abu detaļplānojumu sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Sākums - pulksten 16.00.

Komentāri 1

vietējā

Saprotu, ka nav par lietu, bet: jautājums domes darbiniekiem. Sakiet, kur i-netā iepazīties ar domes nolikumu (galveno pašvaldības darbību regulējošo normatīvo aktu), ja smiltene.lv mājaslapā, to atverot, parādās tikai pirmie pāris punkti no tā!!!!!!?
Vai tiešām man jāiet uz domi un jāprasa sekretārei sēdēt un šķirstīt uz vietas???

pirms 12 gadiem, 2008.07.23 19:49

Smiltene