Apstiprina Smiltenes attīstības programmu

Koordinācijas padome apstiprinājusi Smiltenes pilsētas integrēto attīstības programmu, kas ir viens no priekšnosacījumiem, lai smiltenieši pretendētu uz Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumu pilsētvides attīstībai.

 

"Ziemeļlatvija" jau rakstīja, ka Smiltene ir to 16 pilsētu vidū, kurām kopumā ir iespēja pretendēt uz pavisam 209,2 miljoniem latu. No tiem Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 177,8 miljoni latu; nacionālais līdzfinansējums - 31,4 miljoni latu.

 

"Smiltenes attīstības programmas apstiprināšana nozīmē to, ka varam gatavot projektu pieteikumus, kas jau notiek," informē Smiltenes pilsētas domes attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Andris Lapiņš.

 

Ieviešot Smiltenes attīstības programmu, pilsētā plānots attīstīt ielu, satiksmes un komunikāciju infrastruktūru, kā arī veidot pievilcīgu pilsētvidi un dzīves telpu.

 

 

"Īpaši programmā uzsvērta tradicionālās rūpniecības attīstība, kā ceļu būve un kokapstrāde ar augstu pievienoto vērtību un pieredzi inovāciju ieviešanā uzņēmumos," Smiltenes programmu vērtē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece Ilze Dišlere.

 

Kad konkrēti pilsētas saņems minēto finansējumu, šobrīd ministrijā nevar pateikt.

Smiltene