Ārzemnieki iepazīst Latviju

Pirmdien Smiltenes tehnikums uzņēma jauniešus no Norvēģijas, Austrijas un Dānijas. Viņi pie tehnikumiešiem viesosies trīs nedēļas. Šādu iespēju sniedz dalība projektā "Inpact".

Pavisam tajā ir iesaistītas septiņas valstis. Projekta mērķis ir jauniešiem savas amata prasmes nostiprināt citās valstīs, gūt pieredzi un uzlabot valodu zināšanas. Gala rezultātā jaunieši iegūst Eiropas Savienības sertifikātu, kurā novērtētas viņu prasmes.

Tehnikumā projekta koordinatore Inguna Avota pastāstīja, ka latviešu piedāvātā tēma ir stādu audzēšanas īpatnības.

Pirmās divas dienas ārzemnieki iesaistījās mācību procesā kopā ar tehnikuma audzēkņiem. Savukārt pārējo laiku izmantos, dodoties iepazīt dažādas saimniecības un uzņēmumus, kā arī mācīsies gatavot sieru mājas apstākļos.

Kā novērojusi I. Avota, ārzemju skolēni iejutušies labi, viņiem pie mums patīkot. "Brīvajā laikā ciemiņi kopā ar tehnikuma audzēkņiem laiku pavada sporta zālē un atpūšoties. Visas šīs nedēļas ārzemnieki ir apmetušies "Kalnaligzdā"," stāsta projekta koordinatore.

"Inpact" projektā piedāvātās iespējas izmanto arī vairāki tehnikuma audzēkņi, kuri savas prasmes nostiprināt devušies uz Grieķiju, Holandi, Norvēģiju un Austriju.

Smiltene