Bērni Smiltenē labprāt spēlētos jaunās spēļu iekārtās

Smiltenes bērnu spēļu laukumā jau sen nav mainījušās spēļu iekārtas. Laukumu katru gadu uzlabo, taču kardinālu pārmaiņu nav un pagaidām arī nebūs.

 

Māmiņa Sanita domā, ka jaunas iekārtas būtu nepieciešamas. Viņas bērns labprāt vēlētos piepūšamo atrakciju, taču diez vai tai būtu ilgs mūžs, jo tā ir viegli pārdurama.

 

Ināra uzskata, ka spēļu laukums varētu būt lielāks: " Labi, ka tāds ir, taču tas ir ļoti ierobežots". Traucē tas, ka daži bērni un viņu vecāki spēļu laukuma lieto necenzētus lamu vārdus.

 

 

Pilsētas domes izpilddirektors Uldis Rudzītis informē, ka šogad nekādi lieli uzlabojumi bērnu spēļu laukumā nebūs, jo viss akcents šogad likts uz bērnudārza labiekārtošanu. Gluži tāpat kā citus gadus, spēļu laukumā paredzēti daži pilnveidojumi.

 

U. Rudzītis ir sarūgtināts, jo no bērnu spēļu laukuma šogad nozagtas šūpoles. "Bija iecere spēļu laukumā uzlikt jaunas šūpoles, taču zādzības dēļ nācās atjaunot vecās, " stāsta U. Rudzītis.

 

Būtiski, ka jūlijā nolemts pārbaudīt esošo elementu tehnisko stāvokli, lai pārliecinātos par to drošību.

Smiltene