Bilskas bibliotēkai jauna vadītāja un mainīts darba laiks

Ar 2021.gada 19.februāri Bilskas bibliotēkā mainīts darba laiks un jauna vadītāja – Bilskas bibliotēkā darbu uzsāks Birzuļu bibliotēkas vadītāja Līva Putno. Turpmāk L.Putno apvienos darbu abās bibliotēkās.

18.februārī Maldai Pabērzai ir pēdējā darba diena Bilskas bibliotēkā, kur ar lielu atbildības sajūtu par veicamo darbu un cieņpilnu attieksmi pret sabiedrību un savu darbavietu nostrādāti deviņi gadi. Nozīmīgs ir Maldas ieguldījums senioru izglītošanā e-vidē, dažādu izstāžu, pasākumu, grāmatas atvēršanas svētku organizēšanā un Bilskas pagasta sabiedriskās dzīves bagātināšanā.

Īpaši gribas atzīmēt Maldas pamatīgo darbu, kas tika ieguldīts bibliotēkas un pagasta vēstures izzināšanā un apkopošanā, novadpētniecības konkursos ieņemot godalgotas vietas. Konkursā “Mūsu stāsti Latvijas simtgadei” Bilskas bibliotēkas sagatavotais stāsts “Bilskas skolai – 90”, kurā ir absolventu vārdi, fotogrāfijas, skolas liecības u.c. materiāli, izpelnījies vislielāko atzinību. Kā atzinusi pati Malda – šis stāsts var iepriecināt ikvienu, kam “Bilskas skola ir nozīmīgs dzīves posms. Fotogrāfijas savāktas no bijušajiem skolēniem, viņu bērniem un mazbērniem, kas ir patiesi iepriecināti par šī darba ideju”. Novadpētniecības konkursā „Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture” Malda iesniedza ar radošu izdomu izveidotu spēli par Bilskas bibliotēku «Bilskas bibliotĒKA». Arī šis darbs izpelnījās vislielāko atzinību un spēle joprojām tiek izmantota dažādos, ne tikai bibliotēkas organizētajos pasākumos. Digitālās izstādes „Ceļā uz Dziesmu svētkiem” ekspozīcijā, pateicoties Maldai ir publicēts materiāls “Mākslinieciskā pašdarbība Bilskas ciemā”, kas liecina, ka viņa ar lielu interesi un no sirds veica novadpētniecības darbu.

Malda arvien ir bijusi ieinteresēta un atsaucīga kolēģe. Mēs sajutām, ka Bilskas bibliotēkā notiek sistemātisks, precīzs un radošs bibliotekārais  darbs. Pateicamies M.Pabērzai par  ieguldījumu bibliotēkas attīstībā un Bilskas pagasta kultūras dzīves bagātināšanā, par rūpīgu, precīzu un pašaizliedzīgu darbu. Novēlam arī turpmāk saglabāt savu nosvērto mieru un patieso interesi par līdzcilvēkiem.

Bilskas un Birzuļu bibliotēkas darba laiks no 19.februāra:

Birzuļu bibliotēka: pirmdien, otrdien 8.30 – 17.00; trešdien 13.00 – 17.00

Bilskas bibliotēka: trešdien 8.30 – 12.30; ceturtdien, piektdien 8.30 – 17.00

Smiltene