Bilskā ūdensvada avārija

@Smiltenes_NKUP: Bilskā ūdensvada avārija! Ūdensapgāde tiks atjaunota šodien, pēc remontdarbu pabeigšanas.

Bilskas pagasts