Kas uzvarēs Blomē - cilvēciska sapratne vai likuma burts (Papildināts ar VIDEO)

Šovakar, 7. martā, Blomes tautas namā uz pagasta iedzīvotāju kopsapulci bija ieradušies aptuveni 50 blomēnieši, lai piedalītos diskusijā par izveidojošos situāciju pagasta centrā. 

Atgādināsim, ka daudzdzīvokļu mājas īpašnieki Cēsu ielā 10, kopsapulcē ar balsu vairākumu ir nolēmuši, ka apkārt savam īpašumam cels žogu. Kā arguments šādai rīcībai tiek minēts fakts, ka garāmbraucošās mašīnas, kas dodas uz un no tautas nama, rada troksni un traucē.  

Diemžēl šās iniciatīvas autori uz sarunu ar pagasta ļaudīm nebija ieradušies, tāpēc arī izpalika atbilde uz jautājumu, kāpēc šī problēma radusies tieši tagad, bet līdz šim - piecus gadus pēc privatizācijas procesa pabeigšanas neviens nav sūdzējies. Tāpat nav saprotams, vai tiešām intensīvā satiksme notiek pa piebraucamo sānceļu uz tautas namu nevis pa autoceļu Smiltene - Liepa, kas iet tieši gar otru ēkas malu. 

Jāpiebilst, ka vienā mājas daļā darbojas veikals, kurš atvērts visu nedēļu, tai skaitā sestdienās un svētdienās, un tā klienti arī varētu būt potenciālie trokšņa radītāji, jo ierodas uz tirdzniecības vietu ar saviem transportlīdzekļiem. Tagad norobežojuma iniciatori plāno saņemt atļauju no Latvijas Valsts ceļiem, lai uzstādītu autoceļa malā zīmi, kas atļaus tur apstāties un stāvēt noteiktu laiku tikai veikala klientiem, jo līdzšinējā asfaltētā vieta, kur parasti novietoja automašīnas veikala klienti, būs jau slēgtajā teritorijā, un tur asfalta vietā iespējams būs zālājs.

Blomes pagasta iedzīvotāji, uzklausot pagasta pārvaldes vadītāja Gaida Bogdanova skaidrojumu, lēma viņu pilnvarot tālākām sarunām ar mājas kopīpašuma īpašniekiem, lai panāktu visai sabiedrībai pieņemamu risinājumu, jo šobrīd ir apgrūtināta pieeja tautas namam. Ja šāda vienošanās nebūs iespējama, pašvaldība gatavos pieteikumu tiesai par servitūta ceļa iekļaušanu Zemesgrāmatā. Ņemot vērā, ka šajā gadījumā ir skartas sabiedrības intereses, šis tiesas process blomēniešiem varētu būt labvēlīgs . 

Jāpiezīmē, ka sapulces laikā vairums blomēniešu apelēja pie morāles un izteica cerību, ka saprāts uzvarēs. Vecākā gadagājuma cilvēki atzina, ka ir kauns, ka vispār šāda situācija varēja izveidoties, un ironizēja, ka gluži vai katrs no klātesošajiem varētu pie sava īpašuma novilkt kādu striķi vai ierakt raibi svītrotu stabu, lai liegtu pārvietoties kaimiņiem.

20170303-2018-screenshot-3.jpgBlomes pagasts