Šodien izsolīs piecus Blomes pagasta zemesgabalus

Šodien Vidzemes apgabaltiesas tiesu izpildītāja pirmajā izsolē pārdod Jurģim Eberhardam piederošo nekustamo īpašumu "Nigraines 2", Blome, Blomes pagasts, Smiltenes novads, kas sastāv no pieciem zemesgabaliem ar kopējo platību 59,17 hektāri, teikts oficiālajā paziņojumā interneta vietnē vestnesis.lv.


 Kā parāda piedzinējs minēts AS SEB banka. Savukārt nekustamā īpašuma novērtējums - EUR 56500,00. Saskaņā ar Civilprocesa likuma 607.1 pantu izsole sākas no nekustamā īpašuma novērtējumā norādītās piespiedu pārdošanas vērtības, tas ir, EUR 56500,00. Izsoles solis ir noteikts EUR 3000,00.


Izsoles sākuma datums ir 2016.gada 5.februāris, un noslēguma datums ir 2016.gada 7.marts plkst. 10.00.

Blomes pagasts