Steģu gravas dīķis pārvērties par nelielas upītes gultni (Papildināts ar pašvaldības skaidrojumu!) 1

Nepilnās piecās dienās, demonstrējot visdīvaināko darbu organizēšanas kārtību, šobrīd Steģu gravas ūdenskrātuve Blomes pagastā ir ieguvusi izskatu, kāda tā būs tuvākajos mēnešos, kamēr notiks mazā HES slūžu remonts. 


Vakar varēja vērot, ka Blomes pagasta pārvalde ir noorganizēja darbus, lai iespējams pārtvertu zivis, kuras nebija aiznesusi straume, kuru radīja nepārdomātā slūžu atvēršana jau iepriekš. 


Savu viedokli sociālajos tīklos paudis kaimiņu - Smiltenes pagasta zemnieks Andris Pauls Pāvuls, kurš notikušo komentē sekojoši -  "Man Nigras krastā (lejpus Steģu gravai) ganās buļļi. Aizvakar, apsekojot ganības, upē pamanīju tīklu un Blomes pagasta pārvaldnieku Gaidi Bogdanovu, kurš man laipni paskaidroja, ka ķerot (no Steģu gravas palaistās) zivis, lai tās pārvestu (vieglā auto piekabē mucā) uz Blomes centru.


Visu cieņu Gaidim Bogdanovam (par pilsonisku iniciatīvu un patiesām rūpēm Steģu gravas postā!), bet vai ar to (normālā pašvaldībā) darba laikā būtu jānodarbojas pārvaldniekam!?


Normālā pašvaldībā jābūt atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likumam un MK noteikumiem izstrādāta kārtība, kā jārīkojas šādā situācijā, bet Smiltenes novada pašvaldībā, rādās, vispār nav nekādu ūdens objektu ekspluatācijas noteikumu. Vismaz man tādus atrast neizdevās. Lai nu kā, bet ar sev piederošo īpašumu, Smiltenes novada pašvaldība šobrīd nerīkojas kā krietns, kārtīgs saimnieks!
Šeit ir darbs gan pētnieciskajai žurnālistikai, gan jaunajiem novada deputātiem! "

=============================

Pagājušajā nedēļā tika uzsākti  Nigras hidroelektrostacijas (turpmāk Nigras HES) ūdens krātuvē aizvaru remontdarbi Blomes pagastā, skaidro Smiltenes novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze. Darbu pasūtītājs un izpildītājs ir SIA “GM”, kurš ir arī Nigras HES īpašnieks. Uzņēmums ūdens līmeņa samazināšanu ir saskaņojis gan ar Smiltenes novada pašvaldību, Blomes pagasta pārvaldi, gan ar Valsts vides dienesta Valmieras reģionālo pārvaldi. SIA “GM” lūdza atļauju  Valsts vides dienestam atļaut ūdens līmeņa pazemināšanu Nigras HES ūdens krātuvē, lai nomainītu esošos aizvarus novadbūvē.  Ūdenskrātuves aizvari būvēti 2001.gadā, koka konstrukcijas ir nolietojušās un tie ir avārijas stāvoklī. Arī vides inspektori 2016.gadā, apsekojot objektu plānveida tematiskajā pārbaudē, aizvaru tehnisko stāvokli novērtēja kā satrunējušu un nolietojušos.


Atbildot uz sociālajos tīklos pausto viedokli un uzdoto jautājumu, vai darba laikā Blomes pārvaldniekam būtu jānodarbojas ar zivju ķeršanu un pārvešanu.   Atbildam: Tas, ka Blomes pagasta pārvaldes vadītājs  iesaistās darbu organizēšanā ir tikai labā prakse, jo šie darbi notiek pagasta pārvaldes teritorijā un tas viņam ir jākontrolē.  Pārvaldes vadītāja Gaida Bogdanova iesaistīšanās darbos nav nekas slikts, reaģēja uz radušos situāciju un centās zivis pārvietot uz Nigras upes augšteci, lai nodrošinātu zivju resursu atjaunošanos, atbilstoši Valsts vides dienesta izsniegtajiem nosacījumiem: “Pārvietot noslēgtajās gultnes bedrēs un lāmās palikušās zivis uz Nigras upes gultni vai vietu, kur saglabājies pietiekams ūdens daudzums”. 


Kas attiecas uz ūdens objektu ekspluatācijas noteikumiem, 2016.gadā ar Zivju fonda atbalstu tika īstenots projekts “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Smiltenes novada Lizdoles ezeram”, kura ietvaros ir izstrādāti Lizdoles ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi. Tos izstrādāja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”. Ar noteikumiem var iepazīties novada mājas lapā, sadaļā noteikumi/nolikumi.

Komentāri 1

bezugunsnavdumu

Jauks skats. Līdzīgs būs, kad padzenot krievus, beidzot spēsim atsegt Staburagu, nojaucot nevienam latvietim nevajadzīgo Rīgas HES, pērkot energiju no Lietuvas.

pirms 3 gadiem, 2017.08.16 05:20

Blomes pagasts