Brantu pagasta Āšķipu klēts sakopšanas un dokumentācijas talka

Latvijas vēstures materiālu tīmekļa krātuves un novadpētniecības platformas Historia.lv, Gaujas fonda un Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja pārstāvji šī gada 5.novembrī īstenoja Brantu pagasta Āšķipu klēts sakopšanas un dokumentācijas talku. Talkā piedalījās arī Smiltenes un Brantu pagasta vēstures izpētes entuziasti no Brantu ekoprojekta grupas.


Āšķipu klēts ievērību izpelnījās Historia.lv rīkotajā vecsaimniecību apzināšanas un dokumentēšanas ekspedīcijā 2017.g.vasarā. Tajā brīdī ēku nebija iespējams kvalitatīvi apsekot, jo tā bija ieaugusi krūmos. Talkas laikā ēka tika atbrīvota no apauguma. Tas ļāva secināt, ka tā ir bijusi reljefā veidota divtelpas pagrabklēts ar  lieveni, kuru veido jumta pārkare un to  balstošā  sānsiena un stabu rinda. Ēkai sākotnēji bijis četrslīpju jumts. Klēts  DA galā piebūvēta  pūnīte.


Pasākuma ietvaros tika apvienota Āšķipu klēts apkārtnes sakopšana ar izziņu, pieredzes apmaiņu un izglītošanu. Tika veikta klēts attīrīšana no tai apkārt apaugušajiem, konstrukciju saglabāšanos apdraudošajiem krūmiem, kā arī etnogrāfa Mārtiņa Kuplā vadībā fotografēta un uzmērīta ainavā atsegtā ēka.


Tuvākajā laikā plānots apstrādāt klēts fotofiksācijas un uzmērīšanas datus un sagatavot kvalitatīvu Āšķipu klēts dokumentēšanas materiālu. Tādējādi šis tautas celtniecības paraugs tiks saglabāts nākamajām paaudzēm, jo, diemžēl, pašas klēts mūžs visticamāk nebūs pārāk ilgs. 

Brantu pagasts