Būs kapu svētki Smiltenē un Palsmanē

Šo svētdien, 18. jūlijā, kapu svētki notiks Smiltenē. Pilsētas kapos tie sāksies pulksten 11.00, Meža kapos - pulksten 13.00. Kalpos mācītājs Zigmārs Ziemanis. Aizlūgumus var pieteikt līdz 17. jūlijam no pulksten 11.00 līdz 13.00 Smiltenes luterāņu baznīcā.

Nākamajā nedēļā Palsmanes kapsētā sāks strādāt pagasta pārvaldes strādnieki, lai sakoptu tās teritoriju līdz kapu svētkiem. Galvenais darbs būs zāles pļaušana.

Palsmanes kapsētā kapu svētki šovasar notiks 1. augustā. Sākums būs pulksten 11.00. Dievkalpojumu vadīs Palsmanes evaņģēliski luteriskās draudzes jaunais mācītājs Zigmārs Ziemanis.

Draudzes priekšniece Ināra Līkuma informē, ka aizlūgumus par mirušajiem piederīgajiem varēs pieteikt dievas dienas Palsmanes kapličā: 31. jūlijā no pulksten 12.00 līdz 17.00 un 1. augustā no pulksten 9.00 līdz 10.00. Kapu svētkos varēs arī saņemt dziesmu lapiņas un lapiņas ar aizgājēju vārdiem.

Smiltene