Dievkalpojumi Lieldienās

Šis jau ir otrais  Lieldienu laiks, ko baznīcas izdzīvo ārkārtējā piesardzības un attālinātas darbošanās situācijā.   

Ārkārtējā situācija ir noteikta līdz 6. aprīlim. Tas nozīmē, ka Lieldienās vēl jārēķinās ar jau zināmajiem pulcēšanās ierobežojumiem un piesardzības pasākumiem.  

Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā 2. aprīlī pulksten 12  Smiltenes luterāņu baznīcā notiks Lielās piektdienas dievkalpojums, bet pirmajās Lieldienās, 4. aprīlī, pulksten 11 –  Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pirmajās Lieldienās, 4. aprīlī, pulksten 10 attālinātu svētbrīdi varēs vērot Smiltenes luterāņu draudzes lapā “Facebook”.

Smiltenes luterāņu baznīcā ir 850 sēdvietas. Atbilstoši valstī noteiktajiem ierobežojumiem dievnamā  vienlaikus drīkst atrasties, maksimums, 50 cilvēki, informē mācītājs.

Palsmanes luterāņu baznīcā 4. aprīlī pulksten 8 sāksies mācītāja vadīts Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Šajā baznīcā vienlaikus drīkst atrasties, maksimums, 26 cilvēki. 

Smiltenes Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcā 2. aprīlī (Lielajā piektdienā), pulksten 13.30 sāksies draudzes Krustaceļa lūgšana, pulksten 15 – Kunga ciešanu liturģija.

Lielajā sestdienā pulksten 18 notiks Kunga augšāmcelšanās Vigīlija, pirmajās Lieldienās, 4. aprīlī, pulksten 9 – Svētā Mise, otrajās Lieldienās, 5. aprīlī, pulksten 11 –  Svētā Mise.

Maksimālais pieļaujamais cilvēku skaits dievkalpojumos ir 20 cilvēki.

Strenču luterāņu baznīcā Lielajā piektdienā dievkalpojums sāksies pulksten 17.30, pirmajās Lieldienās – pulksten 9.

Smiltene