Drīz visu Smiltenes centru tumsā izgaismos dzeltenās nātrija spuldzes

Iespējams, jau valsts svētkos visu Smiltenes centru diennakts tumšajā laika izgaismos dzeltenās gaismas spuldzes. Baznīcas laukums posmā orientējoši no grāmatu veikala līdz skvēram pie pieminekļa "Sašķeltā ģimene" ir vienīgā vieta pilsētas centrā, kur vēl bija palikušas vizuāli nepievilcīgās elektrības gaisvadu līnijas un koka stabi.

 

Tagad to visu demontē uzņēmuma "Vidzemes energoceltnieks" strādnieki pēc Smiltenes pilsētas domes pasūtījuma. Posmā no Baznīcas laukuma 11. numura līdz 15. numuram notiek ielu apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija.

 

Koka stabu vietā būs seši jauni, 10 metrus augsti metāla balsti, uz kuriem izvietos astoņas apgaismes armatūras ar nātrija spuldzēm. Pazemē ieguldīs aptuveni 200 metrus garu elektrības kabeli.Darbus no sava budžeta finansē pilsētas pašvaldība.

 

 

Smiltenes domes izpilddirektors Uldis Rudzītis informē, ka šogad ielu apgaismojuma sistēmas rekonstrukcijā pilsētā paveikti apjomīgi darbi. Jasu pilnībā pabeigta apgaismojuma rekonstrukcija gandrīz visā tranzītielas garumā un divos posmos Raiņa ielā.

Smiltene