Energokomanda no Smiltenes ar video "Parasta darba diena Smiltenes novada domē" uzvar konkursā 1

Kopš 2016. gada 1.marta trīs pašvaldības ēkas no Smiltenes novada piedalās enerģijas taupīšanas sacensībās. Lai veicinātu lielāku darbinieku aktivitāti un pastāstītu par paveikto sacensību ietvaros, dalībniekiem tika izsludināts video konkurss. Viens no galvenajiem nosacījumiem bija augstākās vadības iesaiste.


Smiltenes novada Domes enegokomanda aktīvi piedalījās konkursā un ieguva galveno balvu – pašvaldības ēkas termoauditu (termogrāfija) kā arī pārskatu ar ieteikumiem energoefektivitātes uzlabojumiem! Balvu saņēma arī Tukuma novada Domes energokomanda. 


Enerģijas taupīšanas sacensību mērķis ir 12 mēnešu laikā panākt pēc iespējas lielāku enerģijas patēriņa samazinājumu, salīdzinot ar vēsturiskajiem enerģijas patēriņa datiem. Turklāt bez lieliem finansiāliem ieguldījumi, galvenokārt, mainot savus ikdienas lietošanas paradumus. Kopumā sacensībās piedalās 19 ēkas no 7 Latvijas pašvaldībām.  


Šeit varam apskatīties, kā tas izdevās  Smiltenes novadu Domes energokomandai: 


Komentāri 1

Smiltene