Gaida ierosinājumus par jauna dzīvojamā kvartāla apbūvi Smiltenē

Ceļu satiksmes drošība jaunajā dzīvojamā kvartālā ir viena no galvenajām tēmām, kura izvirzās sabiedriskās apspriešanas centrā par plānoto apbūvi tagadējās pļavās starp Raiņa, Audēju un Rīgas ielu Smiltenē.

Līdz 7. augustam ikviens interesents pilsētas domē var izteikt savu viedokli par sabiedriskajai apspriešanai nodoto detaļplānojuma pirmo redakciju zemes gabaliem Audēju ielā 20 un Rīgas ielā 11 (viens plānojums) un Audēju ielā 14 (otrs plānojums).

"Gribam zināt, kas būs kaimiņos, tādēļ arī atnācām," "Ziemeļlatvijai" saka ceturtdien Smiltenes pilsētas domē sabiedriskās apspriešanas sanāksmē sastaptais Andris Krūmiņš no Audēju ielas.

"Mums jau ir vislabāk, kā tagad, - pļava pretī, un nav nekādas pilsētas," viņš atzīst.

Uz sanāksmi ieradās salīdzinoši maz pilsētas iedzīvotāju, kaut gan detaļplānojumā piedāvātie apbūves, jaunu ielu un zaļās zonas plānošanas risinājumi ir saistoši visa "8CBR" mikrorajona iedzīvotājiem.

Sabiedrība var izteikt ierosinājumus, kā, piemēram, organizēt satiksmi pēc jauna dzīvojamā kvartāla uzcelšanas un vai atstāt augam bērzus Rīgas ielas malā pie veikala "top!".

Šobrīd detaļplānojumā piedāvāts būvēt Rīgas un Limbažu ielas apļveida krustojumu. "Jau tagad ziemā smagais transports nespēj uzbraukt augšā pa Rīgas ielu. Jaunais aplis ziemas laikā būs pamatīga bremze, un veidosies sastrēgumi," savu viedokli izsaka A. Krūmiņš.

Detaļplānojuma autore Lauma Sīle no uzņēmuma SIA "Vidzemes mērnieks" skaidro, ka apļveida krustojums ir šobrīd piedāvātais risinājums, kā regulēt satiksmi Rīgas ielā,kur atrodas bērnudārzs un skola.

Pašvaldība uzklausīs citus priekšlikumus un gaidīs arī ierosinājumus, kā nosaukt divas ielas, kuras plānots būvēt jaunajā kvartālā. Ir jau piedāvāti varianti: vienai - Pļavas, Ziedu vai Zemeņu iela, otrai - Mazā Priežu, Liepu, Riekstu vai Čiekuru iela. Trešā iela būs Limbažu ielas pagarinājums.

Detaļplānojumā zemes gabaliem Audēju ielā 20 (Smiltenes domes īpašums) un Rīgas ielā 11 (SIA "Madara '89" īpašums) plānota: mazstāvu māju (līdz trīs stāviem) apbūve gar Rīgas ielu un Audēju ielu, nedaudz savrupmāju apbūve pie Raiņa ielas un darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija.

Detaļplānojumā zemes gabalam Audēju ielā 14 (SIA "Mežvalde AD" īpašums) plānota daudzstāvu māju apbūve gar Rīgas ielu un savrupmāju apbūve gar Lazdu un Audēju ielu. Teritorijā ir saglabāta esošā zaļā zona (priežu kalniņš). Abās teritorijās plānoti veloceliņi un gājēju celiņi.

Būvniecībai konkrēti termiņi netiek nosaukti. "Tas būs atkarīgs no zemes gabalu īpašniekiem.Taču vismaz tuvākā gada laikā tur noteikti nekas nenotiks," saka Smiltenes pilsētas domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Andris Lapiņš. Pēc detaļplānojuma apstiprināšanas pašvaldībā būs jāizstrādā tehniskais projekts.

"Pašreizējā situācija nav labvēlīga šāda biznesa attīstībai. Cilvēkiem nav tādu ieņēmumu, lai viņiem bankās dotu kredītu mājokļa pirkumam," par dzīvojamo māju būvi un piedāvājumu nekustamā īpašuma tirgū saka uzņēmējs smiltenietis Ansis Dzērve.

Viņam piederošajā zemes gabalā gar Dzērves ielu Smiltenē, kur plānota mazstāvu māju apbūve, šobrīd uzcelta tikai viena savrupmāja. "Šogad pabeigsim apdari, sakārtosim un gaidīsim kādu gribētāju," saka uzņēmējs.

Smiltene