Grundzālē cels publiskās infrastruktūras kvalitāti

Šopavasar pagasta pārvalde īstenos Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai: Eiropa investē lauku apvidos projektu "Grundzāles pagasta publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana". Kopējais plānotais finansējums ir 52808,76 lati.

Aktivitātēs ietilpst ielu apgaismojuma ierīkošana, interešu centra izveide un bērnu rotaļu - sporta laukuma izveidošana. Projekta īstenošanas ilgums ir šā gada 15. oktobris.

Iecere par interešu izglītības centru un bērnu un rotaļu - sporta laukuma izveidi radās Grundzāles pagasta iedzīvotājai Dzintrai Ķikasei.

"Projektu rakstīju, kad vēl nebija izveidojušies novadi. Strādāju pagasta padomē. Zināju, ka pagastam savu līdzekļu nebija, tāpēc meklējām risinājumu. Atradām! Es ļoti vēlējos, lai Grundzālē bērniem un jauniešiem būtu kurp aiziet un pavadīt brīvo laiku, jo pagaidām šādu iespēju nav.

Interešu centrs tiks veidots kultūras nama pagrabstāvā, kur agrāk atradās bārs. Tas būs pieejams jebkura vecuma interešu grupām. Taču bērnu rotaļu laukumu izveidos starp skolu un pagasta māju," stāsta Dz. Ķikase.

Smiltene