Grundzāles kultūras namā pirmizrāde lugai „Pacel vabolīti”

Piektdien, 24.maijā plkst. 19.00 Grundzāles kultūras namā notiks amatierteātra „Cik Jaudas” pirmizrāde Andra Niedzviedža lugai „Pacel vabolīti”. Pasākuma laikā visi iegūtie līdzekļi tiks ziedoti labdarības akcijai „Balta, balta mana sirds”. 

Luga ir par kolhoza laikiem, kad pilnā sparā rit siena vākšana. Uz skatuves tās ir komiskas ainas, kas tiek parādītas bez īpaša zemteksta un dziļas domas. Uzveduma stāsts ir par ciema iedzīvotājiem, kuru dzīvēs notiek aizraujošas lietas. Lugas atveidotie tēli ir ar spilgtu raksturu, kurus atdzīvina aktieru lieliskā spēle.

 

„Kad priekšsēdētājs ir izdevis dzeršanas aizliegumu darba laikā, kandžas tecinātāja var priecāties - rublīši ripo. Upmalā lakstīgalas pogo un pazūd vīrieši, izrādās arī sievietes, jautājums, ko viņi tur dara?  Ir traktorists, kuram patīk iedzert, tādā stāvoklī var notikt jebkas. Kā visos kolhozos arī mūsējā ir labākā slaucēja un laukstrādniece. Ciemā ir uz dzīvi ieradusies izcila māksliniece, kura spēj sagrozīt galvu pat ciema lielākajam Donžuānam, ar kuru kopā „pacels vabolīti”. Kopumā mūsu kolhozā „Uz priekšu”, kur viss iet atpakaļ, vīri dzer uz iekšu, bet sievas tenkas maļ”, tā par uzvedumu izsakās režisore Dzidra Medne.

 

Tāpat kā pagājušajā  gādā, arī šogad ziedojumi tiek vākti konkrētām aktivitātēm katram bērnam, medikamentiem, rehabilitācijai, fizioterapijas procedūrām un citām vajadzībām, kas palīdzētu uzlabot bērnu dzīves kvalitāti un dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgāku dzīvi. Savukārt 1.jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, notiks akcijas noslēguma pasākums - svētki visiem novada bērniem.

Grundzāles pagasts