Grundzālieši - kopā nākotnes mežam

Meža dienas mūsu valstī notiek kopš 1928. gada un šogad atzīmē  jau 85. gadskārtu.

Šī gada pasākumu devīze ir -”Kopā nākotnes mežam”.

Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gaujienas nodaļā  tās atklāja 3.maijā ar kopīgu eglīšu stādīšanu Grundzāles pagasta „Smiltiņsilā”.

Pasākumu atbalstītāja Valsts meža dienests, Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvalde un pamatskola.

Skolēni, skolotājas, iedzīvotāji pagasta pārvaldes priekšsēdētājas vadībā, kā arī Gaujienas un Smiltenes nodaļu mežziņi, kopskaitā ap trīsdesmit dalībnieku, piektdienas rītā, bruņojušies ar lāpstām, spaiņiem un labu noskaņojumu, satikās vairākus gadus vecā izcirtuma malā.

Vienojušies palīdzēt izcirstajam mežam atkal būt, lielie un mazie dabas draugi sekoja pieredzējušajiem mežkopjiem ar stādu maisiem plecos. Pēc saknīšu saīsināšanas piepildījuši spaiņus ar trīsgadīgu egļu stādiem, Meža dienu dalībnieki sāka darbu saules pielietajā piekalnē.

Laiks paskrēja nemanot. Un celmiem līdzās parādījās mazo, zaļo eglīšu stāvi. Izcirtumā, kurā savu muguru sildīja zalktis, kāda ķirzaciņa, ziedēja vizbulītes un mallēpītes, šur tur auga pa kādam bērziņam un alksnim, tika likts labs pamats vērtīgam nākotnes mežam.

Paldies visiem čaklajiem Meža dienu tradīcijas atbalstītājiem!

Gaujienas nodaļas mežziņu vārdā -Gunta Marksa

Grundzāles pagasts