Grundzāliešiem iespēja izteikt viedokli 1

Šodien, 20. novembrī, pulksten 17.30 Grundzāles pagasta pārvaldē notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Šī ir iespēja iedzīvotājiem izteikt savu viedokli par dolomīta ieguvi pagasta teritorijā.


"Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka Smiltenes novada dome publiskajai apspriešanai ir nodevusi Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020. gadam grozījumu redakciju.


Novembra sākumā Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Andris Lapiņš “Ziemeļlatvijai” norādīja, ka Grundzāles pagastā plānotie grozījumi attiecas uz pavisam 85,4 hektārus lielu privātīpašumu platību, kam plānots mainīt izmantošanas veidu.


 Ja grozījumi tiks pieņemti, tad no lauksaimniecības izmantojamās zemes vietā būs derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorija.Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja Alda Zvejniece stāsta, ka iedzīvotāji ir interesējušies par plānotajiem grozījumiem un tic, ka no pašvaldības puses tiks veikts labākais risinājums. Viņa aicina iedzīvotājus izmantot iespēju un ierasties uz sabiedrisko apspriešanu, jo katras izmaiņas ienes zināmas pārmaiņas. 


Interesentiem, kuri nevarēs ierasties uz sanāksmi, savu viedokli Smiltenes novada domei būs iespēja paust līdz 16. decembrim.

Komentāri 1

Vides Aizsardzības klubs

Vides Aizsardzības klubs palīdzēs vietējiem kā vien spēs cīņā pret dolomīta un citu derīgo izrakteņu karjeru ekspansiju.
Esam ar Jums!
Mūsu kontakti: http://www.vak.lv
26404751 Edmunds Kance - VAK pārstāvis
67226042 - VAK Zaļais telefons

P.S. Karjera iecere apdraud lašveidīgo zivju upes: Vizlu un Vecpalsu kā arī dabas liegumu "Rauza" uz Vecpalsas 4.8km augštecē, kas izveidots ziemeļu upespērlenes un biezās perlamutrnes aizsardzībai.
VAK nepadosies cīņā par dabas un vietējo iedzīvotāju tiesībām!!!

pirms 7 gadiem, 2013.12.28 13:16

Grundzāles pagasts