Izraugās Smiltenes novada vēlēšanu komisiju

Šonedēļ astoņu pagastu un Smiltenes pilsētas deputāti kopsapulcē ievēlēja Smiltenes novada vēlēšanu komisiju, kura organizēs 6. jūnijā gaidāmās pašvaldību vēlēšanas Smiltenes novada teritorijā.

 

Smiltenes novadu veidos Smiltenes pilsēta un Bilskas, Blomes, Brantu, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu pagasts.

 

Pieteikumus ar izvirzītajiem vēlēšanu komisijas locekļu kandidātiem līdz 26. janvārim varēja iesniegt deputāti, politiskas organizācijas un vēlētāju apvienības.

 

Smiltenes novada vēlēšanu komisijā ievēlēti:

Ira Punkstiņa (grāmatvede, Bilskas pagasts),

Anita Vantere (degvielas uzpildes stacijas vadītāja, Smiltenes pagasts),

Aurika Zīvere (bāriņtiesas priekšsēdētāja, Smiltenes pilsēta),

Vija Lārmane (grāmatvede, Grundzāles pagasts),

Sarmīte Daudziete (bibliotekāre, Blomes pagasts),

Aivars Miders (menedžeris, Brantu pagasts),

Ingrīda Apsīte (skolotāja, Launkalnes pagasts),

Ilze Ciemiņa (vecākā grāmatvede, Palsmanes pagasts),

Juris Plakanis (saimniecības un komunālās daļas vadītājs, Variņu pagasts).

Smiltenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un sekretāri izraudzīsies Centrālā vēlēšanu komisija.

Smiltene