Izskatīs Smiltenes, Liepājas, Gulbenes un Jelgavas pilsētu attīstības idejas

Šodien Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (RAPLM) notiks Koordinācijas padomes sēde, kurā izskatīs Smiltenes, Liepājas, Gulbenes un Jelgavas pilsētu projektu idejas, kurus tās iecerējušas īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda prioritātes "Policentriska attīstība" gaitā, aģentūru LETA informēja RAPLM Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece llze Dišlere.

 

Liepājas pārstāvji iepazīstinās ar projekta ideju par energoefektivitātes paaugstināšanu pilsētas izglītības iestādēs. Smiltenē plānots rekonstruēt Atmodas ielu un tās pieslēgumu ielu kompleksā, bet Gulbenes pārstāvji iepazīstinās ar projekta ideju par kultūras centra renovāciju.

 

 

Savukārt Jelgavas pilsētas pārstāvji iepazīstinās ar projektu idejām izveidot multimediju un inovāciju atbalsta centru Jelgavas Zinātnes un tehnoloģiju parka teritorijā, kā arī transporta un inženierkomunikāciju infrastruktūras izbūvi izglītības, veselības aprūpes un uzņēmējdarbības attīstības nodrošināšanai.

 

 

Pilsētas, izstrādājot attīstības programmas atbilstoši integrētās pieejas prasībām, programmās ir ietvērušas inovatīvus risinājumus pilsētu konkurētspējas un izaugsmes attīstībai, ņemot vērā apkārtējās teritorijas, lai sekmētu pašvaldību attīstību.

 

 

Integrētās attīstības programmas ir viens no priekšnosacījumiem, lai pretendētu uz Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzfinansējumu pilsētvides attīstībai.

 

 

Smiltene, Liepāja, Gulbene un Jelgava ir to 16 pilsētu vidū, kurām ir iespēja iesniegt projektu pieteikumus ES struktūrfondu līdzfinansējuma saņemšanai aktivitātē "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai".

 

 

Kopumā 16 pilsētām šajā aktivitātē pieejami 209,2 miljoni latu, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 177,8 miljonu latu apmērā un nacionālais publiskais finansējums 31,4 miljonu latu apmērā.

 

 

ES līdzfinansējumam var pretendēt Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils, Aizkraukles, Cēsu, Gulbenes, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, Saldus, Smiltenes un Talsu pilsētas. Atsevišķa aktivitāte pilsētvides attīstībai ir paredzēta galvaspilsētai Rīgai.

 

 

Katrai pilsētai ir noteikts indikatīvais pieejamais finansējuma apjoms, aprēķiniem par pamatu ņemot vairākus attīstības rādītājus.

 

 

Koordinācijas padomes uzdevums ir izvērtēt un novērst iespējamo projektu, ko plānots īstenot pilsētvides prioritātes ietvaros, pārklāšanos ar citām ES struktūrfondu aktivitātēm.

Koordinācijas padomes sastāvā ir pilsētu pašvaldību, kas noteiktas kā potenciālās atbalsta saņēmējas, plānošanas reģionu, RAPLM un citu nozaru ministriju pārstāvji.

Smiltene