Izveido Smiltenes novada administrāciju 18

Smiltenes novada deputāti apstiprinājuši Smiltenes novada pašvaldības administrācijas struktūru.

Novada domē strādā deviņas nodaļas: kancelejas (3 štata vietas); grāmatvedības un budžeta sagatavošanas (10); juridiskā (2); nekustamo īpašumu (2; ar vēl vienu štata vietu nākotnē); sociālās palīdzības (3); attīstības un plānošanas (3); iepirkumu (2); informācijas sistēmu (2,75); dzimtsarakstu (1; sāks darbu no 1. septembra).

Novada administrācijā darbojas arī: tūrisma informācijas centrs (2 štata vietas); izglītības pārvalde (2); sporta darba vadītājs Guntars Markss; seši tehniskie darbinieki. Perspektīvā plānota novada municipālā policija, būvvalde un kultūras darba koordinators.

Novadā darbojas arī trīs deputātu komitejas, septiņas komisijas (Vēlēšanu, Administratīvā, Zemes, Iepirkumu, Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas, Apstādījumu saglabāšanas un Privatizācijas komisija), kā arī strādās bāriņtiesa, par kuras modeli novada deputāti vēl lems.

Novada domes pakļautībā atrodas arī deviņas Smiltenes pilsētas budžeta iestādes, Palsmanes speciālā internātpamatskola un kapitālsabiedrība SIA "Namu un komunālo uzņēmumu pārvalde". Perspektīvā paredzēts novada struktūrā iekļaut "SK Smiltenes slimnīca", SIA "Līvena aptieka" un bērnu un ģimenes atbalsta centru.

Novada struktūrā ir arī pagastu pārvaldes: Bilskas, Blomes, Brantu, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes un Variņu.

Komentāri 18

Ziņkārīgā

Lūdzu uzrakstat par deviņām Smiltenes pilsētas budžeta iestādēm kuras tās būtu un ar cik lieliem budžetiem?

pirms 12 gadiem, 2009.07.20 11:57

Sandra

Zaigai
Par atalgojumu spriedīs šodien novada domes sēdē.

pirms 12 gadiem, 2009.07.20 12:20

Sandra

Smiltenes budžeta iestādes ir: kultūras un sporta centrs, ģimnāzija, Centra vidusskola, Trīs pakalnu pamatskola, bērnudārzs "Pīlādzītis", mākslas skola, mūzikas skola, bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs, bērnu un jaunatnes sporta skola.
Par budžetu vēl nav informācijas, jo gada vidū tiek veidots novada apvienotais budžets.

pirms 12 gadiem, 2009.07.20 12:22

mii

jā, domāju, ka daudzi interesējas par vakancēm. Vai tad nevajadzētu būt konkursiem uz štata vietām jaunizveidotajā novada domē???

pirms 12 gadiem, 2009.07.20 13:16

Sandra

Iepriekšējā publikācijā par šo tēmu "Ziemeļlatvijā" Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis skaidroja, ka konkursi šajā gadījumā nav vajadzīgi, un tos nerīkos. Par vakancēm acīmredzot interesentiem jāvēršas novada domē.

pirms 12 gadiem, 2009.07.20 13:34

BB

No kurienes juridiskajā nodaļā parād'jusies otra štata vieta? Vai tā ir aizņemta? Cik atceros A. Mežulis pirms vēlēšanām solīja, ka nevienu jaunu štata vietu neveidos?!

pirms 12 gadiem, 2009.07.20 13:59

Zilonis

Ļoti vēlams būtu Smiltenes Bāriņtiesas priekšsēdētāju nomainit pret citu. Pagaidam nav redzēts nekāds kvalitatīvais darbs, tikai braukāšana pa ārzemēm, un citu pienākumu pildīšana, tikai ne to, par ko tiek saņemta alga. Redzēsim, cik ļoti jaunajai Novada domei rūp novada nelabvēlīgo ģimeņu apzināšana un atbalsts tām.

pirms 12 gadiem, 2009.07.20 14:38

#

A.Mežuļa kunga vārdi ar darbiem nesaskan un jau pirms vēlēšanām nesaskanēja. Liekas ka ir nodibināta kāda SIA nevis novada dome.

pirms 12 gadiem, 2009.07.20 16:32

Aurikas kolēģe

Tāds termins - nelabvēlīga ģimene - sen vairs nepastāv. Ar šāda veida ģimenēm jānodarbojas sociālajam dienestam un jāsniez tām atbalsts. Bāriņtiesa nodarbojas ar pilnīgi citām lietām - runājot par šīm ģimenēm - ja sociālais vairs netiek galā un vecāki nekam neder, bāriņtiesa atņem vecākiem bērnu aprūpes vai aizgādības tiesības, bet strādā ar vecākiem sociālie.

pirms 12 gadiem, 2009.07.21 11:05

ne koļēģis

Taisnība jau ir, bet Bāriņtiesa tik un tā savus pienākumus nepilda. Kam tāda vispār ir vajadzīga, ja nav nekāda rezultāta. Ne jau viņas pienākumos ir blazierēt apkārt ar jauniešiem, bet gan pildīt savus tiešos pienākumus. Kur ir redzamas kādas atskaites, ko Bāriņtiesa šo gadu laikā ir izdarījusi, un kāds no tā ir labums sabiedrībai.

pirms 12 gadiem, 2009.07.21 14:33

Arnis

Kur solītais atbalsts uzņēmējiem un lauksaimniekiem esam taču lauku reģions.

pirms 12 gadiem, 2009.07.21 16:11

Sandra

Zaigai
Būs. Informācija vēl nav uzrakstīta, īsumā varu pateikt, ka vairākumam pārvaldnieku mēneša amatalga ir 700 ls pirms nodokļu nomaksas, bet Brantu un Smiltenes pagastā - 600 ls. Rīt būs plaša informācija, arī par novada domes priekšsēdētāja un izpilddirektora algu.

pirms 12 gadiem, 2009.07.21 16:58

xxx

Zīveri atlaist!!! kur tādā amatā var strādāt cilvēks,kas pat neprot uz ielas pasveicināt vecākus cilvēkus....KAUNS!!!

pirms 12 gadiem, 2009.07.21 22:31

Sivis

forši izklausās - informācijas sistēmu nodaļā 2,75 štata vietas :D

pirms 12 gadiem, 2009.07.23 19:51

Smiltene