Izveido Smiltenes novada bāriņtiesu 4

Smiltenes novada dome izveidojusi novada aizbildnības un aizgādnības iestādi - Smiltenes novada bāriņtiesu astoņu locekļu sastāvā.

 

Par novada bāriņtiesas priekšsēdētāju deputāti, aizklāti balsojot, ar balsu vairākumu ievēlēja līdzšinējo Smiltenes pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju Auriku Zīveri.

 

Uz Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amatu pretendēja arī līdzšinējā Blomes pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāja Zane Balode un līdzšinējā Launkalnes pagasta bāriņtiesas priekšsēdētāja Ramona Moisejeva, taču viņas saņēma mazāk balsu.

 

Smiltenes novada bāriņtiesa uzsāks darbu no šā gada 1. oktobra, kad novadā tiks likvidētas līdzšinējās bāriņtiesas pilsētā un pagastos.

 

Deputāti par jaunās Smiltenes novada bāriņtiesas locekļiem ievēlēja:

Līgu Augu (Bilskas pagasts),

Zani Balodi (Blomes pagasts),

Valdu Cimermani (Brantu pagasts),

Marinu Einbergu (Grundzāles pagasts),

Ramonu Moisejevu (Launkalnes pagasts),

Laimu Mizi (Palsmanes pagasts),

Viju Zvirgzdiņu (Smiltenes pagasts) un

Inetu Mazjāni (Variņu pagasts).

 

Viņas visas ir līdzšinējās savu pagastu bāriņtiesu priekšsēdētājas.Deputāti arī apstiprināja Smiltenes novada bāriņtiesas nolikumu.

Komentāri 4

Zanda

Lūdzu, kur ir publiskots BĀRIŅTIESAS nolikums?

pirms 11 gadiem, 2009.09.02 12:22

Vecie vēži paliek savās vietās. Pagastu vecie vēži arī gribēja tikt augstāk, bet diezko neizdevās.

pirms 11 gadiem, 2009.09.02 13:09

OzolaS

Sazinājāmies ar Smiltenes novada bāriņtiesu, kur mums paskaidroja, ka ar nolikumu var iepazīties Smiltenes novada domē. Saņēmām arī solījumu, ka šo dokumentu atsūtīs redakcijai, lai varētu ar to iepazīstināt portāla lasītājus. Tiklīdz saņemsim sūtījumu, tā izveidosim pievienoto failu. Sekojiet informācijai!

pirms 11 gadiem, 2009.09.02 13:28

Smiltene