Izveido Smiltenes novada dzimtsarakstu nodaļu

Smiltenes novada deputāti pieņēmuši lēmumu izveidot Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļu. Pašvaldības jaunā struktūrvienība sāks strādāt no šā gada 1. novembra un atradīsies Smiltenē, Dārza ielā 3.

 

Ar domes lēmumu par Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju iecelta Dace Ērģele, līdzšinējā Smiltenes pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja.

 

31. oktobrī darbību izbeigs dzimtsarakstu nodaļas Smiltenes pilsētā, Brantu, Blomes, Bilskas, Palsmanes, Grundzāles, Smiltenes un Variņu pagastā. Tas nozīmē, ka minēto pagastu pārvaldes vairs neveiks dzimtsarakstu nodaļas pārziņā esošās funkcijas. To tiesības, saistības un lietvedību pārņems novada Dzimtsarakstu nodaļa.

 

D. Ērģele cer uz labu sadarbību ar pagastu pārvaldēm, lai tās nepieciešamības gadījumā saviem iedzīvotājiem sniegtu organizatorisku atbalstu.

 

Līdz 31. oktobrim iedzīvotāji joprojām var vērsties savu pagastu pārvaldēs. Pēc tam reģistrēt jaundzimušos, laulību vai miršanas gadījumus, vai kārtot citas dzimtsarakstu nodaļas pārziņā esošas lietas lauku ļaudīm būs jābrauc uz pilsētu. Tā jau notiek Valkas un Strenču novadā.

Smiltene