Izvērtē Smiltenes novada komunālo saimniecību 5

Izveidota darba grupa, kas apzinās un izvērtēs Smiltenes novada komunālo saimniecību darbību un perspektīvas. Tajā iekļauti deputāti, pagasta pārvalžu vadītāji, komunālo saimniecību un novada domes speciālisti.

Darba grupā strādās Smiltenes novada domes pārstāvji - tehniskais direktors Uldis Rudzītis, jurists Māris Rungulis, ekonomiste Sintija Averāte, deputāts Gints Kukainis, kā arī SIA "Smiltenes NKUP" speciālists Andrejs Ozols un ekonomiste Aija Cirša. Piedalīsies arī novada visu pagasta pārvalžu pārvaldnieki.

Uldis Rudzītis skaidro, ka darba grupas uzdevums ir apzināt un izvērtēt Smiltenes novada pagastu komunālo saimniecību pašreizējo un iespējamo nākotnes darbību. "Pašlaik situācija ir tāda, ka novada pārvaldēs komunālās saimniecības pakalpojumi organizēti dažādi un to tarifi ir atšķirīgi, taču nākotnē novadā tiem jābūt pēc vienādiem principiem," norāda U. Rudzītis.

Viņš piebilst, ka jaunizveidotā darba grupa apseko pagastu pārvalžu teritorijā esošos objektus un iepazīstas ar tiem klātienē.

"Līdz šim esam bijuši Palsmanē un Variņos, daži objekti jau apskatīti arī Bilskā, Grundzālē. Situācija kopumā ir apmierinoša - visas sistēmas ir uzturētas un darbojas. Protams, vienā vietā situācija ir labāka, citur gājis grūtāk," skaidro U. Rudzītis.

Darba grupas pienākumos ir iepazīties ar ūdens apgādes, kanalizācijas un siltumapgādes organizāciju pagastu pārvaldēs, kā arī iepazīties ar tarifu veidošanas principiem un izvērtēt to faktiskās izmaksas.

"Izmaksām nākotnē vajadzētu būt veidotām pēc vienotiem kritērijiem visā novadā kopumā. Dažos pagastos pašlaik vērojams, ka pakalpojumi iedzīvotājiem tiek daļēji dotēti. Tāpēc ir jāsakārto vai jāizveido uzskaite, jāprecizē reālie patēriņi, lai katrs novada pakalpojumu saņēmējs un iedzīvotājs par pakalpojumu maksātu pēc reāli patērētā," skaidro tehniskais direktors.

Viņš piebilst, ka pagaidām to nevarēs pilnībā realizēt, jo vispirms objektos un pakalpojumu saņēmējiem būs nepieciešams uzstādīt ūdens patēriņa un siltumenerģijas skaitītājus. Tas attiecas arī uz individuālajām dzīvojamām ēkām, kas ir pieslēgtas pie pašvaldību ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem.

Darba grupa analīzi pašvaldībās plāno paveikt līdz 1. septembrim.

Komentāri 5

Tā gan

Vienotu sistēmu novada iedzīvotājiem pēc lētākā un tehniski izdevīgākā, nevis sarežģītākā un dārgākā tarifa!!
To novēlu no sirds. Sekosim un gaidīsim sabiedrībai pieņemamu (novada ļaudīm, nevis ierēdņiem) rezultātu.

pirms 10 gadiem, 2010.07.22 08:50

Juris

Vienoto sistēmu ar izņēmumu:
Novada pagasta iedzīvotaji apmaksā Smiltenes iedzīvotāju komunālos rēķinus.

pirms 10 gadiem, 2010.07.22 12:42

Ērglis

Ko tu Juri tur muldi. Smiltenes iedzīvotāji paši maksā par saviem pakalpojumiem. Kurš nu cik var, bet maksā.Un tie nav mazi, it sevišķi ziemā. Tu pats droši vien esi parādos noslīcis, vai sēdi pie baznīcas bez patstāvīgas dzīvesvietas, ka tik gudri spriedelē.

pirms 10 gadiem, 2010.07.22 18:42

avs

Smiltenē komunālie pakalpojumi ir dārgāki kā apkārtējos novados, arī dārgāki kā Rīgā. Vai tad vēl vajag pacelt cenas, mēs jau dzīvojam miljonāru pilsētā.

pirms 10 gadiem, 2010.07.22 19:10

Jā - Jā

Viss ir aizaudzis, latvāņi nāk pilsētā, bet kungi tik izvērtē stāvokli....

pirms 10 gadiem, 2010.07.23 08:08

Smiltene