Ja ieceres izdosies, pie Tepera būs moderna sporta bāze, labiekārtotas peldvietas un skaists parks. 1

Smiltenes pilsētas dome spērusi pirmo soli pretī tam, lai nākotnē Tepera ezera apkārtnē būtu moderna sporta bāze, labiekārtotas peldvietas un skaists parks.

 

Pašvaldība ir viena no 56 projektu iesniedzējiem, kuri pretendē uz finansējumu grantu shēmas "Īstermiņa ekspertu fonds" projektu konkursā.

 

Konkursa izsludinātāja Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) jau sākusi projektu vērtēšanu. Smiltenes pilsētas dome iesniegusi projektu par Tepera ezera multifunkcionālās rekreatīvās zonas tehniskās dokumentācijas izstrādi un pretendē uz 47 843 latiem.

 

Zem projekta garā un sarežģītā nosaukuma pašvaldība plāno tehniskās dokumentācijas izstrādi trijām aktivitātēm pie Tepera ezera. Tās ir: pilsētas stadiona infrastruktūras labiekārtošana un rekonstrukcija; peldvietas labiekārtošana un ezera krastu sakopšana; teritorijas labiekārtošana ezera apkārtnē, ieskaitot Tepera priedes.

 

 

Smiltenietes Laila Signe Trezūna (14 gadi) un Sabīne Straume (13 gadi) uz Teperi dodas peldēties bieži un piekrīt tam, ka peldvietas vajadzētu labiekārtot. "Krasti vai nu vienā vietā ir sekli, vai arī otrā - uzreiz ļoti dziļi. Vajadzētu arī normālākas ģērbtuves ar jumtiņu virs galvas. Pārējais ir normāli," domā pusaudzes.

 

Smiltenes pilsētas domes izpilddirektors Uldis Rudzītis nenosauc konkrētus termiņus, kad varētu īstenot ieceres. Šobrīd pašvaldība piesaista naudu tehniskā projekta izstrādei un tāpēc arī startē jau minētajā grantu shēmas projektu konkursā, kuru atbalsta Norvēģijas valdība.

 

Plānotie darbi ir saistīti ar Smiltenes pilsētas attīstības programmu laika posmam no 2008. līdz 2014. gadam, konkrēti - ar tās prioritāti "Policentriskā attīstība".

 

Pašvaldība vēlas prioritārajiem projektiem piesaistīt Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu naudu. Smiltene ir to 16 Latvijas pilsētu vidū, kuras kopumā saņems vairāk nekā 200 miljonus latu projektiem nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmei. Smiltene nākamo gadu laikā var pretendēt uz 4,6 miljoniem latu.

 

Smiltenes pilsētas domes attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Andris Lapiņš informē, ka pašvaldība gatavos pieteikumus trijiem projektiem: jau minētā atpūtas un sporta kompleksa "Teperis" rekonstrukcijai un paplašināšanai, Raiņa ielas kompleksai rekonstrukcijai un sociālā aprūpes nama "Līvena nams" uzcelšanai. Jau šoruden pašvaldība iesniegs pieteikumu Raiņa ielas rekonstrukcijai.Kamēr nav finansējuma lieliem darbiem, uzņēmējs Jānis Cīrulis, kurš pie Tepera rīko pilsētas čempionātu smilšu volejbolā un ierīkojis tur volejbola laukumus, rosina atrisināt ikdienišķākas problēmas, piemēram, atkritumu savākšanu. Taču par galveno rūpi viņš nosauc pārvietojamo tualeti.

 

 

"Viena smirdīga tualete pie ezera, - tas nav normāli. Cilvēki negrib tādā iet iekšā. Brīvdienās atbrauc atpūtnieki, un tad viņiem jāstaigā pa krūmiem. Ir taču modernas tehnoloģijas ar ķīmijas pielietošanu, lai nebūtu smakas. Un arī ar vienu tualeti ir par maz," saka J. Cīrulis.

 

Viņš arī rosina policistus biežāk atbraukt līdz Teperim, jo ezera apkārtni jaunieši iecienījuši, lai publiskā vietā dzertu alu.

Komentāri 1

Smiltene