Jaunieši Smiltenē grib arī filmu vakarus

"Jauniešiem gribas kaut ko jaunu, tāpēc jāmeklē iespējas," līdzdalību konkursā skaidro Smiltenes jauniešu domes (SJD) prezidente Inga Ērgle.

Smiltenes pilsētas dome sadarbībā ar SJD šonedēļ iesniedza konkursā projektu par pilsētas jauniešu iniciatīvu centra "Miteklis" materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu. Pašvaldība pretendē uz Bērnu un ģimenes lietu ministrijas līdzfinansējumu. Trīs pakalnu pamatskolas ēkā atvērtajā "Miteklī" jau ir galda spēles, grāmatas un vārdnīcas. To plānots papildināt ar televizoru, audio un video tehniku un DVD atskaņotāju, lai pusaudžiem un jauniešiem būtu plašāks piedāvājums: filmu vakari, karaoke un tamlīdzīgi."Vēl nav zināms, vai mūsu pieteikumu apstiprinās, jo tas ir konkursa kārtībā iesniegts projekts," skaidro jauniešu lietu koordinatore Smiltenes pilsētas pašvaldībā Aurika Zīvere.Inga Ērgle cer uz labvēlīgu rezultātu, jo "aprīkojums ir nepieciešams, vajag visu laiku attīstīties un augt". "Uzzinājām, ka jau tagad mūsu centrā apmeklētība ir viena no labākajām valstī," viņa stāsta. Smiltenes pilsētas dome šobrīd raksta vēl vienu projektu, lai konkursā pretendētu uz Bērnu un ģimenes lietu ministrijas līdzfinansējumu. Šis projekts būs par atbalstu pašvaldības pasākumiem darbam ar sociālā riska grupu jauniešiem.

Smiltene