Jauniešiem rūp, kāds būs Smiltenes novads pēc desmit gadiem

Smiltenes Centra vidusskola uzdrošinājās un veiksmīgi īstenoja projektu "Kopā ir labāk", kurā Valkas rajona jaunieši veidoja vīziju "Smiltenes novads 2018. gadā".

 

"Nebija šaubu, ka piedalīsimies projektā, jo jaunajai paaudzei rūp nākotne. Projektu vērtēju pozitīvi, jo varēja pārliecināties, ka jauniešiem interesē, kas nākotnē notiks ar izglītību, uzņēmējdarbību, tūrismu," saka Grundzāles pamatskolas direktore Valda Elstiņa.

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansētajā projektā "Kopā ir labāk" piedalījās Bilskas, Birzuļu, Blomes, Lunkalnes, Grundzāles pamatskolas, Smiltenes tehnikuma, Smiltenes Centra vidusskolas un Smiltenes ģimnāzijas komandas, kuras sākotnēji bija izveidojušas savas apdzīvotās vietas nākotnes vīziju, kāda tā varētu būt pēc desmit gadiem.

 

Smiltenes Centra vidusskolas 12. klases skolniece Elīna Kovala atklāj, ka līdz šim īsti nav apjautusi, kāds tad būs Smiltenes novads. "Projektā ieguldīju lielu darbu un guvu vērtīgu pieredzi. Smiltene noteikti ir tā vieta, kur gribētu atgriezties arī pēc studiju beigšanas," saka Elīna.

 

Ideju par to, kam būtu jābūt Smiltenes novadā ir daudz. Jauniešiem interesē gan tautsaimniecības, kultūras, sociālās aprūpes, tūrisma, izglītības, gan arī vides attīstība un pilnveidošana.

 

Elīna minēja, ka nākotnē nepieciešams izveidot Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes punktus arī laukos. "Esam pārliecināti, ka Smiltenes slimnīcā ir nepieciešama bērnu nodaļa," par idejām stāsta jauniete.

 

Noslēguma konferencē jaunieši kopā ar nozaru speciālistiem strādāja darba grupās. "Nav jau noslēpums, ka daudzi cilvēki pagastos ar bažām skatās uz novada izveidošanos. Tieši tāpēc projekta mērķis bija rosināt skolēnus domāt par šo tēmu," stāsta L. Krūmiņa - Krīgere.

 

Projekta mērķis nebija uzrakstīt melnrakstu tam, kas būtu jādara politiķiem, tāpēc jaunieši savā jaunības dullumā varēja izteikt idejas, kas kādam, iespējams, šobrīd šķiet nereālas. Piemēram, viesnīca siena šķūnī.

 

"Mudināsim jauniešus nebaidīties sapņot, jo viņi ir daļa no nākotnes," ir pārliecināta L.Krūmiņa - Krīgere.

Smiltene