Kas Smiltenē būs Tepera krastā - atpūtas komplekss vai kempings?

Smilteniešu iecienītā atpūtas vietā aizkavējusies objekta būve,

dome prasa apliecinājumu uzņēmējam

Cēsu firmai "Mārtiņš VR" ir jāiesniedz apliecinājums Smiltenes pilsētas domei par to, ka spēs īstenot savu projektu - uzcelt atpūtas un rekreācijas kompleksu Smiltenē, Tepera ezera krastā. Tā ir pilsētnieku iecienīta atpūtas vieta.

 

Firmai "Mārtiņš VR" objekta būvi vajadzētu pabeigt līdz 2009. gada 31. janvārim. Taču šobrīd plānoto būvdarbu teritorijā ir nezālēm aizaudzis laukums.

 

SIA "Mārtiņš VR" uzvarēja Smiltenes pilsētas domes izsludinātajā konkursā par pašvaldības īpašuma nomu Dakteru ielā 2 ar apbūves tiesībām. Pašvaldība ar šo uzņēmumu 2006. gadā noslēdza līgumu, piešķirot zemes nomas nomas tiesības līdz 2018. gadam.

 

Uzklausot SIA "Mārtiņš VR" valdes priekšsēdētāja Raita Sijāta skaidrojumu par līguma nosacījumu nepildīšanu, pilsētas domes deputāti piekrituši mainīt nomas līguma atsevišķus punktus.

 

 

Nomniekam - SIA "Mārtiņš VR" - ne vēlāk kā līdz 2009. gada 20. februārim jāizstrādā un jāiesniedz pašvaldībai noteiktā kārtībā akceptēts būvniecības projekts un teritorijas labiekārtošanas būvprojekts un ne vēlāk kā līdz 2010. gada 31. decembrim jāpabeidz būvniecība un teritorijas labiekārtošana nekustamajā īpašumā Dakteru ielā 2.

 

Pilsētas dome izvirzījusi uzņēmumam vēl kādu būtisku nosacījumu. Līdz 2009. gada 20. februārim tam pašvaldībā jāiesniedz izziņa par plānoto objekta finansējumu un līdz 2009. gada 10. jūnijam - apliecinājums par finansējuma pieejamību. Ja šo dokumentu nebūs, pašvaldība pārskatīs noslēgto nomas līgumu.

 

Par tāda apliecinājuma nepieciešamību domes sēdē uzstāja deputāts Jānis Līkans, norādot, ka šobrīd plānotā būvlaukuma vietā ir nesakopta teritorija un tai apkārt - nepievilcīgs žogs.

 

 

"Jums jādod oficiāls dokuments, ka jums ir finansējums un jūs pabeigsiet šo objektu. Jo domei jāizšķiras, vai ieplānot šo laukumu, kas pašlaik atdots jums nomā, kempinga būvei," R. Sijātam teica domnieks.

 

Ir izstrādāti meti Tepera atpūtas un sporta kompleksa rekonstrukcijai, kuru nākotnē plāno īstenot Smiltenes dome. Vietā, kur šobrīd savu kompleksu plāno celt firma "Mārtiņš VR", paredzēta teritorija kempinga attīstībai.

 

Smiltenes pilsētas domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis uzsver, ka tāpēc pašvaldībai ir jāzina, - spēs firma "Mārtiņš VR" uzcelt savu būvi vai ne, lai šajā vietā sliktākajā gadījumā nepaliktu "tukša vieta".

 

R. Sijāts skaidro būvniecības termiņu aizkavēšanos ar objektīviem un subjektīviem apstākļiem. SIA "Mārtiņš VR" izstrādātajā skiču projektā uzņēmējdarbība ir virzīta uz spa, semināru un viesnīcas pakalpojumiem.

 

 

"SIA "Waterland" tirdzniecības, atpūtas un sporta kompleksa plānotā celtniecība Smiltenē 2009. gadā rada nepieciešamību mūsu firmai veikt izmaiņas, izstrādājot tehnisko projektu. Jāņem vērā arī nelabvēlīgā ekonomiskā situācija, kas ietekmē un ietekmēs uzņēmējdarbību nākamā gada laikā," domei skaidro R. Sijāts.

 

Uzņēmējs plāno objekta būvei piesaistīt gan kredītu, gan Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus.

Smiltene