Koku zāģēšana bijusi neatliekama

Svētdien Smiltenes pilsētas centrā netālu no Gaujas, Atmodas, Raiņa ielu un Baznīcas laukuma krustojuma nozāģēts osis. Iedzīvotāji satraukumu pauduši interneta vidē, jo zāģēšanas darbi veikti putnu ligzdošanas periodā. “Ziemeļlatvija” vērsās Smiltenes novada pašvaldībā, kur noskaidroja, kāpēc darbi veikti tieši tagad.

Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze informē, ka koku zāģēšana ir saistīta ar centrā notiekošajiem būvdarbiem, kas uzsākti aprīļa pirmajās dienās projekta “Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūve, Smiltenē” ietvaros. Būvprojektā bija paredzēts nozāģēt gan konkrēto osi, gan blakus esošo liepu, ko tikai vēl plāno zāģēt.
Pašvaldībā skaidro, ka atbilstoši būvdarbu veikšanas kalendārajam grafikam un paredzētajiem būvdarbu termiņiem šo abu koku zāģēšana ir neatliekama, lai atbilstoši projektam secīgi varētu turpināt paredzētos būvdarbus. Nozāģēto koku vietā paredzēta nobrauktuve uz autoostu un jauno stāvlaukumu, jo esošā nobrauktuve, gar ēku Baznīcas laukumā 16, neatrodas uz pašvaldībai piederošas zemes.

Pilsētvide ir cilvēku veidota un ietekmēta, tomēr arī tajā ir svarīga dabas aizsardzība. Zināms, ka šajā pavasara periodā pilsētās ir aizliegta koku ciršana, izņemot atsevišķus gadījumus. Kā uz koku zāģēšanu šobrīd pilsētvidē raugās speciālisti, “Ziemeļlatvija” uzrunāja pieprasītu kokkopi – arboristu Ēriku Indriksonu. “Ja tas šobrīd tiek darīts parkā vai zaļajā zonā, ir slikti. Bet šeit ir būvlaukums. Šos darbus varēja veikt agrāk, kāpēc tieši tagad izvēlēts laiks zāģēšanai, grūti spriest. Iespējams, iekavēti darbi. Garām braucot, nemanīju šajos abos kokos putnu būrus vai dobumus, visticamāk, šie koki nebija svarīgi ligzdošanai. Ja iedziļinās situācijā, koki bija sasvērušies virs brauktuves, blakus tiem atrodas elektrolīnija. Īpatnēji tikai, ka svētdien tika nozāģēts viens no kokiem, bet otrs ne. Parasti šādus darbus plāno kopā,” saka arborists.

Ē. Indriksons stāsta, ka koku zāģēšanai citas sezonas ir piemērotākas. Piemēram, kapsētās tie tiek zāģēti un kopti ziemas periodā un līdz pavasarim teritorija ir sakopta – cilvēki droši un netraucēti var iekopt piederīgo atdusas vietu. Savukārt citās pilsētas teritorijās šie darbi notiek rudenī, izņēmumi ir avārijas stāvoklī esoši koki. Pieredze rāda, ka vasarā pilsētvidē koku zāģēšanu neorganizē.

Smiltene