Krimināllietā par Abula upes piesārņojumu turpinās izmeklēšana

Joprojām nav pielikts punkts krimināllietai par 2007. gada vasarā piesārņoto Abula upi. "Vēl notiek izmeklēšana," informē Valkas rajona Policijas pārvaldes inspektore Laima Sviķe

 

2007. gadā Valkas rajona Policijas pārvalde ierosināja krimināllietu par piesārņoto Abulu. Togad vasarā Brutuļu attīrīšanas iekārtas, ko apsaimnieko Smiltenes pilsētas pašvaldības uzņēmums SIA "Namu un komunālo uzņēmumu pārvalde", netika galā ar piesārņotajiem Smiltenes pilsētas notekūdeņiem. Tie ieplūda Abulā, un rezultātā upe vairāku kilometru garumā pārvērtās par smirdošu notekūdeņu novadgrāvi.

 

Materiālus policijai iesniedza Valsts vides dienesta Valmieras reģionālā vides pārvalde.Iestādes direktore Inga Zudāne pērn pavasarī "Ziemeļlatvijai" uzsvēra, ka arī jaunās Brutuļu attīrīšanas iekārtas nespēs strādāt, ja notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija nemainīsies uz labo pusi.

 

Jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Smiltenes pagasta Brutuļos sākotnēji bija plānots nodot ekspluatācijā 2008. gada nogalē, īstenojot daļu no projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos". To galvenokārt finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

 

Tagad objekta nodošanas termiņš ir pārcelts uz šā gada maiju, jo aizkavējusies dažu iekārtu piegāde. Ēka un jaunie aerotanki jau ir uzbūvēti. Lielākā daļa iekārtu ir uzstādītas.

 

Brutuļu attīrīšanas iekārtu laborants Austris Katosovs cer, ka jaunās iekārtas palīdzēs nosargāt Abula upi no piesārņojuma. Viņš uzsver, ka objektu noteikti vajadzētu nodot ekspluatācijā līdz vasarai.

 

Plānots, ka jaunās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbosies efektīvāk, nekā līdzšinējās. To jauda būs lielāka, darbība būs automatizēta, un operators datorā ātri varēs konstatēt virsnormas piesārņojumu.

 

"Knapi izvilkām 2008. gada vasaru. Šo bez jaunajām iekārtām nez vai izturēsim, citādi būs tāpat, kā 2007. gadā, kad tika ierosināta krimināllieta," spriež A. Katosovs.

 

Laborants secina, ka pilsētas notekūdeņu piesārņojums mazāks nepaliek. Tikai pateicoties attīrīšanas iekārtu darbam un rūpīgai uzraudzīšanai, upē ieplūst notekūdeņi, kuri attīrīti pat divas reizes vairāk, nekā to prasa normatīvi.

 

SIA "Namu un komunālo uzņēmumu pārvalde" (NKUP) regulāri veic notekūdeņu piesārņojuma analīzes, ņemot paraugus vidēji no septiņiem sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas ražošanas uzņēmumiem un no vairākām daudzdzīvokļu mājām.

 

R. Melderis informē, ka virsnormas piesārņojums tiek konstatēts ne tikai pilsētas uzņēmumus notekūdeņos. "Arī no daudzdzīvokļu mājām nāk tādas analīzes, ka pēc likumdošanas mājām vajadzīgas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas. Tikai kas tās būvēs, un par kādu naudu?" saka SIA "NKUP" valdes priekšsēdētājs.

Smiltene