Latvijas Pašvaldību savienības delegācijas vizīte Moldovā

29.-31. oktobrī Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) delegācija – priekšsēdis Gints Kaminskis, priekšsēža vietnieki Andris Rāviņš un Gints Kukainis un ģenerālsekretāre Mudīte Priede – darba vizītē viesojas Moldovā, lai tiktos ar Moldovas Pašvaldību asociācijas (CALM) vadību un Moldovas pašvaldību vadītājiem, kā arī Latvijas Republikas vēstnieku Moldovas Republikā Ati Lotu.

Vizītes mērķis ir izvērtēt Latvijas un Moldovas pašvaldību un to asociāciju līdzšinējo sadarbību un pārrunāt turpmākās sadarbības perspektīvas, identificēt problēmjautājumus un iespējamos risinājumus, kas veicinātu ciešākas sadarbības veidošanos starp Latvijas un Moldovas pašvaldībām un to asociācijām, kā arī veidot priekšnosacījumus veiksmīgam nacionālajam dialogam attīstības sadarbībā.

“Īstenojot attīstības sadarbības politiku, Latvijas pašvaldības var sniegt palīdzību Austrumu partnerības valstīm, daloties pieredzē par reformu īstenošanu, demokrātiskas sabiedrības un sociālās attīstības veicināšanu mūsu valstī. Latvijas ekspertu zināšanas un praktiskā pieredze ir līdzekļi, ar kuriem Latvija dod savu ieguldījumu stabilitātes un attīstības veicināšanā,” uzsver priekšsēdis G. Kaminskis.

Darba vizīte tiek organizēta projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Komisija un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija. 

Projekta mērķis: stiprināt daudzpusēju dialogu attīstības sadarbības jomā, lielāko vērību pievēršot tieši dialogam starp pašvaldībām, Ārlietu ministriju, valsts pārvaldes institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas attīstības sadarbības jomā. Līdztekus Latvijas Pašvaldību savienībai projektā iesaistījušies vēl 29 partneri, pārstāvot gan pašvaldību asociācijas, gan atsevišķas vietējās un reģionālās pašvaldības. 

Projekta ietvaros tieši Latvijas kontekstā jau īstenotas un plānotas vēl virkne aktivitāšu, lai stiprinātu daudzpusēju dialogu attīstības sadarbības jomā. Kā tradīciju plānots ieviest Eiropas Vietējās solidaritātes dienu organizēšanu Latvijā, lai informētu pašvaldības un to iedzīvotājus par attīstības sadarbību un attīstības izglītību. Šāds attīstības sadarbības pasākums jau regulāri tiek īstenots Francijā un Spānijā. Pagājušajā gadā Eiropas Vietējās solidaritātes dienas notika Vidzemes reģionā, savukārt šogad no 13.-18. novembrim tās noritēs Jaunpils novadā.


Smiltene