Latvijas Televīzijas raidījuma "Svētki Latvijas novados" tiešraide arī no Smiltenes

Šodien, 3. maijā, pulksten 18.35 raidījuma "Svētki Latvijas novados" skatītāji varēja tiešraidē iepazīties ar smilteniešiem un uzzināt viņu domas par savu pilsētu, kā arī ieraudzīt un saklausīt, kur slēpjas Smiltenes vilinājums, kas liek atgriezties dzimtajā novadā.

Televīzijas žurnāliste Daina Jāņkalne sarunās ar smilteniešiem centās saprast, kas mūsu puses ļaudīm atjaunotās Latvijas 20 gados licis strādāt savas pilsētas labklājības pilnveidošanai.

Tiešraidē izskanēja pilsētas iedzīvotāju, uzņēmēju, kultūras darbinieku, pedagogu, pašvaldības pārstāvju un jauniešu pārdomas un atziņas. Sarunas mijās ar novada pašdarbības kolektīvu priekšnesumiem. Noslēgumā pretīm Smiltenes debesīm izskanēja lūgsna, kuru kopā ar smilteniešiem nodziedāja mūziķe Ieva Akurātere.

Raidījums sagādāja arī kādu pārsteigumu. Par izbrīnu ne vienam vien raidījuma skatītājam, televīzija, kā Smiltenes novada uzņēmumu, pieteica kaimiņus - "Dimdiņu" kāpostu audzētājus no Lizuma.

Vairāk foto >>>> ŠEIT!

Smiltene