Launkalnes pagastā izsolīs skujkoku cirsmas

Pateicoties ieilgušajai ziemai, mežos turpinās cirsmu izstrāde. Nākamajā nedēļā, 24. martā, cirsmu rakstisko izsoli rīkos Valsts Meža dienesta Meža pētīšanas stacijas Smiltenes informācijas centrs Launkalnes pagasta "Rauzās".

Izsolē piedāvās aptuveni 20 hektārus meža Launkalnes un Drustu pagastā. Smiltenes informācijas centra vadītāja Sarmīte Nēgele atzīst, ka interese par gaidāmo izsoli ir liela. Par vienu kubikmetru noteiktā sākumcena ir līdz 25 lati par kubikmetru.

Izsolē tiks piedāvātas pārsvarā skujkoku krājas kopšanas cirtes, kā arī nedaudz - kailcirtes un sanitārās cirtes.

"Liela interese ir par malkas sagatavošanai derīgiem sausiem kokiem un kritalām, taču tādu iespēju nepiedāvājam. Mūsu līdzekļu ieguldījums būtu liels, bet atdeve - niecīga," skaidro S. Nēgele.

Viņa piebilst, ka arī lietkoku cirtēs iegūst zināmu procentu malkas. Tās realizācija jau ir mežizstrādes firmas ziņā, kura nosolīs cirsmu.

Pateicoties šās ziemas lielajam salam, mežistrādi var veikt arī purvainās vietās, kur citus gadus ar tehniku nebija iespējams piekļūt.

Launkalnes pagastā meži aizņem 77,6 procentus no teritorijas. Bijušā Valkas rajonā tas ir otrs mežainākais pagasts aiz Valkas pagasta.

Smiltene