Launkalnes pagastā rekonstruē trīs lauku ceļus.

"Bedres tādas, ka kaklu varēja nolauzt! Ar mašīnu nebija iespējams normāli braukt," Māris Pīlāgs atceras, cik slikts agrāk bija ceļš gar viņa mājām Launkalnes pagasta "Kainaižos" un darba vietu govju fermā "Abuliņi".

 

M. Pīlāgs nelīdzeno ceļu pārvarējis ar mopēdu, bet kaimiņi žēlojušies par bedrēs dauzītām automašīnām un remontiem izdotu naudu.

Tāda situācija esot vairākus gadus. Vienīgais, ko vietējā vara varējusi izdarīt braucēju labā, ir pāris reizes nosūtīt greideri segas līdzināšanai.

Taču drīz šis pagasta ceļš "Jautrais ods" - Sieki - Kainaiži aptuveni divu kilometru garumā būs līdzens, kā galda virsma.

 

Vairāk lasiet ceturtdienas, 22. oktobra laikrakstā "Ziemeļlatvija".

Laikrakstu var nopirkt Valkas, Smiltenes un Strenču novadu tirdzniecības vietās, kur tirgo preses izdevumus.

Tomēr izdevīgāk ir abonēt (arī online).

 VISS PAR ABONĒŠANU ŠEIT!

Smiltene