Lēmējvara nerīkos konkursu, bet diskutēs par atalgojumu un štatu vienību skaitu 13

Šodien Smiltenes novada deputāti pašvaldības Finanšu komitejā spriež par pagastu pārvaldes modeli novadā, pagastu pārvaldniekiem un viņu atalgojumu.

 

Pirmdien, 20. jūlijā, par to lems novada deputāti domes sēdē. Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis informē, ka lēmējvara centīsies pagastu pārvaldē maksimāli ierobežot štatu sarakstu. Turklāt tā paredzējusi pagastu pārvaldniekiem katram noteikt diferencētu atalgojumu atbilstoši tādiem kritērijiem, kā, piemēram, pagasta teritorijas lielums, pārziņā esošo iestāžu skaits un infrastruktūra.

 

Darbu piedāvās līdzšinējiem vadītājiemPagaidām Smiltenes novadā iekļautajos pagastos par izpilddirektoriem pārsvarā strādā līdzšinējie pagastu pašvaldību vadītāji: Blomē - Zigeta Vīķele, Brantos - Mārīte Treijere, Launkalnē - Māris Lazdiņš, Palsmanē - Tigna Podniece, Smiltenes pagastā - Velga Līdaciņa, Variņos - Uldis Birkenšteins.

 

Līdzšinējais Grundzāles pagasta padomes priekšsēdētājs Jānis Kuprišs vadīs pagastu līdz jūlija nogalei, bet pēc tam dosies pensijā. Tādu pašu lēmumu pieņēmusi Bilskas pagasta padomes priekšsēdētāja Vaira Skujiņa. Bilskas pagastā izpilddirektora pienākumus pašreiz veic līdzšinējais pagasta komunālās saimniecības inženieris Pēteris Jekums.

 

A. Mežulis informē, ka izpilddirektori savas funkcijas veiks līdz brīdim, kad novada dome amatā apstiprinās jaunos pagastu pārvaldniekus. Veikt šo darbu piedāvās līdzšinējiem pagastu pašvaldību vadītājiem, jo viņi pārzina savus pagastus un tajos veicamos darbus. Ja tam piekritīs U. Birkenšteins, M. Lazdiņš, Z. Vīķele un T. Podniece, tad viņiem būs jānoliek Smiltenes novada deputāta mandāts.

 

Konkurss nav obligātsVairāki "Ziemeļlatvijas" lasītāji pauduši izbrīnu, kāpēc uz pagasta pārvaldnieka vietu novada dome nerīko konkursu. A. Mežulis to komentē kā nelietderīgas diskusijas un cilvēku skaudību.

 

"Nevienā likumā nav teikts, ka obligāti jārīko konkurss gan uz pagasta pārvaldnieka, gan novada izpilddirektora, izglītības pārvaldes vadītāja un citām štata vienībām. Novada pārvaldes modelim bija jāsāk steidzīgi strādāt. Ir ļoti daudz darba, un nav laika rīkot konkursus un izskatīt kandidatūras," uzsver Smiltenes novada domes priekšsēdētājs.

 

A Mežulis skaidro, ka uzņēmēja Kārļa Lapiņa izvēli novada domes izpilddirektora amatam noteica apsvērums, ka K. Lapiņš labi pārzina novada teritoriju, ir ilgstoši strādājis uzņēmējdarbībā un izprot finanšu lietas un ekonomiku. Savulaik bijis arī Valkas rajona padomes deputāts, iegūstot pieredzi pašvaldības darbā. K. Lapiņš līdz šim bija uzņēmuma "Mid - Land" valdes priekšsēdētājs. Tagad uzņēmumu vada viņa dēls Arnis Lapiņš.

 

Par Smiltenes novada izglītības pārvaldes vadītāju ir iecelts līdzšinējais Cēsu rajona padomes izglītības pārvaldes vadītājs Tālis Jaunzems. "Jā, mums novadā ir labi skolotāji un metodisko apvienību vadītāji, taču šā amata veikšanai ir nepieciešama cita kompetence. Izglītības pārvaldes vadītāja pienākumos ir tarifikācijas, metodiskais darbs, projekti un citas funkcijas, ko T. Jaunzems darījis pēdējos 12 gadus. Viņš savā darbā ir profesionālis, un pazīst arī mūsu skolu direktorus, jo braucis kā eksperts uz skolu akreditācijām," skaidro A. Mežulis.

 

Redz spējīgus cilvēkusNovada domē jau pirmajās sēdēs izskatāmajos jautājumos nopietni, ar interesi iedziļinās deputāts Aigars Dudelis. Arī viņš uzskata, ka konkurss uz amatu nav pašmērķis.

 

"Konkursu vajadzētu rīkot gadījumos, ja nevaram ieraudzīt spējīgu cilvēku. Šobrīd attiecībā uz pārvaldnieku kandidatūrām situācija ir daudz maz kārtībā. Novada izpilddirektora kandidātu saskaņā ar likumu izvirza novada domes priekšsēdētājs, un Kārlis Lapiņš ir laba kandidatūra. Kas attiecas uz skolu nodaļas vadītāju, es biju nedaudz pārsteigs par ātro rīcību, bet par šo cilvēku man nav viedokļa," saka A. Dudelis.

 

Līdzšinējais Smiltenes pilsētas izpilddirektors Uldis Rudzītis tagad veic novada domes tehniskā direktora pienākumus. Viņa pārziņā pārsvarā ir līdzšinējās iestrādes Smiltenes pilsētā. Tas attiecas uz tādām jomām, kā infrastruktūra, būvniecība, tehniski un saimnieciski jautājumi un šajās jomās īstenotie projekti.

 

 

Novada tehniskā direktora pārziņā ir viņa kompetencē risināmie jautājumi pašvaldības iestādēs Smiltenē un arī Palsmanes speciālajā internātpamatskolā. Atsevišķi pienākumi vēl tiks precizēti. Tehniskais direktors apmeklētājus pieņem pašvaldības ēkā Pils ielā 2.

Komentāri 13

Zane

Gauži interesanti. Vai sevi iecels paši, vai jaunie deputāti,kuri būs šo vietā? Kādi pienākumi būs K.Lapiņa kungam? Vai Smiltenes pilsētas vadīšana ir savienojama ar Smiltenes novada domes vadīšanu? Vai šeit mandāts nebūtu noliekams?

pirms 12 gadiem, 2009.07.15 14:24

G

Interesanti, kuru no četriem kanditātiem iecels par Grundzāles pagasta pārvaldes izpilddirektoru..................

pirms 12 gadiem, 2009.07.15 17:24

Zaiga

Tad jau publiskos algas novada domē strādājošiem un arī pilnvarniekam .Gaidīsim.

pirms 12 gadiem, 2009.07.15 20:37

Artūrs

Iedzīvotājiem neskauž,bet rada bažas principi, kā izvēlas darbiniekus novadā? Ar ieceltiem pilnvarniekiem būs jāsadarbojas visiem iedzīvotājiem. Ja pozetīvs kontakts neveidosies novada darboties spēja ir apdraudēta. Nēsam aitu bars cienijamie deputāti.

pirms 12 gadiem, 2009.07.15 20:51

Tantuks

Smiltenes novada štati jau sen pirms vēlēšanām tika nokomplektēti un, nedomājiet ka tur būs kāds no pagastiem- ir visi tikai ''pašu"' cilvēki. pagastu samazinātajiem darbiniekiem būs ceļš uz bezdarbniekiem. Novadā valdīs tikai pilsētnieki- tā ka lauķiem būs jāklusē.

pirms 12 gadiem, 2009.07.16 12:56

Sergejs

Par Grundzāli tak viss sen ir skaidris Kukainis tak cīnīsies par Aldas Zvejnieces kandidatūru, jo šo amatu jau pirms vēlēšanām pozitīva rezultāta gadījumā bija apsolijis un Alda viņam atkal kādu siltu vietiņu pagastā..... Smiltenes novadā tak ir tā, ka viss jau iepriekš ir izlemts tas pārejais tik tā formāli - vārdu sakot lauki aiz borta. Pat novadā vairs gudru skolotāju nav, ka jāņem darbinieki no Cēsīm - izsmieklis.

pirms 12 gadiem, 2009.07.16 22:51

Re kā

Mežuļa kungs kļūdas, cilvēkiem neskauž un tās nav veltīgas diskusijas. Mēra krēsls ir vēlēts amats un jāstrādā ir ne tikai draugiem, bet visiem cilvēkiem, arī tiem, kas nevēlējās šajā krēslā redzēt to mēru, kas šobrīd ir. Tad jau par veltīgām diskusijām var saukt arī priekšvēlēšanu diskusijas pagastos. Kur paliek solītais cilvēkiem? Novada domes krēsls ir tikai uz četriem gadiem, neaizmirsīsim. Pagastu pārvaldēs samazināsim darbiniekus, bet pilsētas domē paplašināsim? Septiņi grāmatveži, vai starp viņiem būs vai ir kāds no pagasta pārvaldēm? Nē, nav, un domāju, ka nebūs. Kancelejas nodaļas vadītājs, sekretārs, vai darbi abām personām ir atšķirīgi?
Ja nu pārvaldes vadītāji atsakās un paliek par deputātiem, tad noteikti ir jau paredzēti cilvēki, ko ielikt atkal pa draugam, domājams ne pagasta cilvēki, kaut gan priekšvēlēšanu solījumos bija, ka tie noteikti būs pagasta cilvēki. Solīts makā nekrīt, ja nu vienīgi Aldai Zveijniecei iekrita, Gints Kukainis bija apsolījis un re kā, ir ar. Cilvēkus satrauc negodīgums, jo pagastus jau nelikvidēja, bet reorganizēja. Kaut kā tā aukša aizmirst to. Līgatnes novads gan uz izglītības pārvaldes vadītāja vietu organizē konkursu, kā tad tā. Re kā sanāk, mums tā, citiem šitā.

pirms 12 gadiem, 2009.07.17 12:47

Lācis-Sergejam

Nu, kas tad, Sergej, neapmierina Aldas Zvejnieces kandidatūrā? Vai ir citi priekšlikumi? Vai varbūt pats gribi turpināt kā līdzšinējais īpatnis Grundzāles pagastveča krēslā?

pirms 12 gadiem, 2009.07.17 20:59

Sergejs

Pilnībā Aldas Zvejnieces kandidatūra neapmierina, jo šeit darbojas - es tev tu man - nerēķinoties ar iedzīvotāju viedokli. Zvejnieces kundzi Apes novads izbrāķēja, bet Grundzāle jau laikam neko labāku nav pelnijusi kā īpatni Zvejnieci pagast vecenes krēslā...

pirms 12 gadiem, 2009.07.17 22:29

Lācis-Sergejam

Tālab jau vaicāju - kurš, Tavuprāt, būtu piemērots? :) Tas, ka Ape kādu ir izbrāķējusi, vēl nav rādītājs. Domājošā iedzīvotāju daļa Grundzālē toleranti nebalsoja arī par iepriekšējo subjektu, kurš ērti sildījās pagasta vadības krēslā. Nu tad - kurš, Sergej?

pirms 12 gadiem, 2009.07.18 08:59

Sergejs

Ceru, ka tu Lāci neesi novada deputāts ar tik zemu kultūras līmeni, jo cilvēkus saukā par īpatņiem un subjektiem. Pēdējais laiks tev pamācīties kulturālu uzvedību.....

pirms 12 gadiem, 2009.07.18 10:59

neprofesionālis

Mani pārsteidz Mežuļa kunga attaisnošanās komentārs par izglītības pārvaldes vadītāja profesionalitāti.Pats esi strādājis par skolas direktoru un ļoti labi zini,ka tarifikācijas taisa skolu direktori un vietnieki,tāpat metodisko darbu un projektus prot rakstīt arī gandrīz visi skolotāji.Kā var nenovērtēt sava rajona skolotājus,uzskatot,ka viņi ir nekompotenti un nespējīgi pārkārtoties?Bet ,vai jūs ar savu Cēsu brigādi varēsiet arī tiem skolotājiem,kurus atlaidīsiet no darba ,nodrošināt kādu darbavietu,vismaz divas,kuras aizņem Cēsu cilvēki?Es neapstrīdu Jaunzema kunga spējas un kompotenci,bet vai tomēr nevajadzeja izvēlēties kādu mūsu pašu cilvēku?Atcerieties,kā runāja,kad jau izvēlējāties jaunā bērnudārza vadītāju?

pirms 12 gadiem, 2009.07.18 11:12

Lācis-Sergejam

Nē, Sergej, neesmu deputāts. Toties es protu ielikt komatus uzrunai abās pusēs un zinu, ka rakstiski otrs jāuzrunā ar "Tu", nevis ar "tu". Turklāt Tu, cien. Sergej, neatbildēji uz manu jautājumu. Izvairies no atbildes - laikam dikti sāp sirsniņa par notikušo. Vai nu arī ir problēmas ar tā dēvēto kultūras līmeni. Tu od pēc profesionāla politiķa, kas cenšas diplomātiski aizslīdēt no tēmas.:)

pirms 12 gadiem, 2009.07.26 23:47

Smiltene