Lielā Talka 2017 - nāc un sakopsim Smiltenes novadu!

Šogad Lielā Talka visā Latvijā un Smiltenes novadā norisināsies 22.aprīlī un tās  vadmotīvs - "Latvijai BŪT zaļai!". Ņemot vērā to, ka talkošana ir kļuvusi par neatņemamu mūsu valsts tradīciju, kad  iedzīvotājus aicina domāt zaļi un rūpēties par vides sakošanu, aicinām novada iedzīvotāju arī šogad būt aktīviem un iesaistīties gan pilsētas, gan pagastu vides sakopšanas talkās. 


Smiltenes novada Lielās talkas koordinatore Agija Kukaine:  “Lielā Talka – tā ir diena, kad mēs varam vienoties kopīgā darbā, lai paveiktu kādu labu darbu apkārtējai videi, tā ir diena, kad turpinām iesāktās tradīcijas un ļaujam tām iesakņoties arī nākamajās paaudzēs. Aicinām ikvienu iedzīvotāju piedalīties Lielajā Talkā Smiltenes novadā, kas šogad notiks 22.aprīlī, vākt ne tikai atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot soliņus, laipas.“ 


Smiltenes novada dome aicina ikvienu novada iedzīvotāju piedalīties Lielajā Talkā un sakopt savu īpašumu, savu pilsētu un pagastu, lai mūsu novads top viens no tīrākajiem un sakoptākajiem Latvijas novadiem. Talkot aicinām šādās pašvaldības noteiktajās vietās:


Smiltenes pilsētā – pulcēšanās plkst. 9.00 Vecā parka centrālajā daļā pie dīķīšu kaskādes, attīrīsim, izzāģēsim Vidusezera nogāzi tehnikuma pusē no kritušiem, sausiem kokiem un atkritumiem, gatavosim putnu būrīšus, kā arī kasīsim lapas Vecā parka apkārtnē. Plašāka informācija pielikumā. 


Grundzāles pagastā - pulcēšanās plkst. 9.00 pie kultūras nama. Talkotājus aicinām uz  koku stādīšanu jaunizveidotajā piemiņas vietā un flokšu dobes veidošu pie kultūras nama, kā arī lasīt atkritumus gar ceļa malām. Līdzi nepieciešams paņemt lāpstu un darba cimdus. Visi talcinieki tiks cienāti ar garšīgu zupu.

 

Launkalnes pagastā  - talkot un sakopt pagasta centru aicina 21.aprīlī, plkst. 14.00, pulcējoties pie Launkalnes pagasta pārvaldes, savukārt  Silvā talkotāji ir aicināti piedalīties sakopt piegulošo teritoriju pie Austrumvidzemes mežsaimniecības, pulcēšanās plkst. 10.00 pie īpašuma Silva 1a. 


Blomes pagastā – pulcēšanās plkst.9.00 pie Blomes pagasta pārvaldes ēkas. Tiks veidota dienliliju dobe pie kultūras nama, uzstādītas atkritumu urnas, labiekārtota pludmale pie centra dīķa, kā arī kopta Jeberlejas estrādes apkārtne, tādēļ līdzi nepieciešams paņemt dažāda veida darbarīkus un darba cimdus, protams, pēc talkošanas būs arī talkas mielasts. 


Bilskas pagastā – pulcēšanās plkst. 10.00 pie ezermalas ar zāģiem, grābekļiem un skrūvpistolēm, kur tiks veidotas koka laipas un kopta ezermalas apkārtne. Arī šogad pēc talkas neiztrūkstoša sastāvdaļa būs talkas zupa.  Mēros – pulcēšanās plkst. 10.00 pie Mēru muižas, kur muižas parkā tiks kopta Dārznieka māja, tādēļ uz talku lūgums līdzi ņemt zāģi, cirvi, lāpstu vai grābekli. Ikviens talcinieks tiks pabarots arī ar talkas mielastu.

 

Variņu pagastā – pulcēšanas plkst. 9.00 pie kultūras nama. Tiks lasīti atkritumi ceļmalās, Palsas upes krastos un citviet pagasta centrā. Pēc kārtīgas strādāšanas talciniekiem būs arī garda zupa.

 

Brantu pagastā  - pulcēšanās pulksten 9.00 pie pagasta pārvaldes ēkas (SIA “Vidzemīte”),  tiks kopta ciema apkārtne un sporta laukuma teritorija.  


Smiltenes pagastā - pulcēšanās pulksten 9.00 pie pagasta pārvaldes ēkas, lai dotos kopt siltumnīcu apkārtni Kalnamuižas teritorijā.

 

Palsmanes pagastā  aicina iedzīvotājus sakopt saviem īpašumiem piegulošās teritorijas, kā arī savus dzimtas kapus Palsmanes kapsētā.


Talkas dienā ir iespēja organizēt arī pašam savu talku un saņemt maisus, par kuru lūdzam informēt Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļu, zvanot uz tālr. 64707868 vai arī pie attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāja. Savu talkošanas vietu ir  iespējams reģistrēt interneta vietnē www.talkas.lv


Nāc un piedalies Lielajā talkā! Latvijai BŪT zaļai!

Smiltene