Mēneša garumā varēs dāvināt grāmatas Smiltenes novada bibliotēkām

Smiltenes novada bibliotēka aicina iedzīvotājus un arī uzņēmējus atbalstīt «Draudzīgā aicinājuma» ideju un no 28. janvāra līdz 28. februārim dāvināt grāmatas, galda spēles un audiovizuālos resursus gan bibliotēkai Smiltenē, gan bibliotēkām novada pagastos.

««Bagātini savu dzīvi dodams, sniegdams, dāvinādams! Mūsu tautas gudrība vēstī, ka dots devējam atdodas desmitkārt. Tas nav jāpārbauda. Tas ir jau tūkstoškārt pārbaudīts. Dotais atgriežas kā gandarījums, kā prieks, kā dzīves piepildījums un jēga,» ir teikusi Māra Zālīte. Pārlūkojiet savus grāmatplauktus – varbūt tur atrodas kāds izdevums, kuru vēlaties dāvināt bibliotēkai. Daudziem mājās ir grāmatas, kuras ir izlasītas un vairs nav nepieciešamas. Ļausim šīm grāmatām uzsākt jaunu dzīvi un iepriecināt citus lasīt gribētājus! Dāvinājumu mērķis ir uzlabot bibliotēkas krājuma kvalitāti, kā arī fiziski nolietotas, bet vērtību nezaudējušas grāmatas aizvietot pret labā stāvoklī esošām,» stāsta Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas vecākā bibliotekāre Sanita Lārmane.

Bibliotēkas dāvinājumus pieņems saskaņā ar Dāvinājumu bibliotēkas krājumā pieņemšanas politiku. Dāvinātie resursi var būt gan jauni, gan lietoti, taču tiem jābūt labā stāvoklī. Dāvinot ir svarīgi apzināties, ka bibliotēka nevar pieņemt pilnīgi visas piedāvātās grāmatas, tāpēc tā būs pateicīga, saņemot nenolietotas grāmatas, kas izdotas pēc 2010. gada – gan nozaru literatūru un daiļliteratūru pieaugušajiem, gan arī grāmatas bērniem un jauniešiem. Tāpat Smiltenes novada bibliotēkas aicina dāvināt galda spēles un filmu un animācijas filmu DVD un klausāmgrāmatas.

Smiltenes novada bibliotēkas vadītāja Inta Mežule «Ziemeļlatvijai» stāsta, ka pirmo reizi iesaistās «Draudzīgajā aicinājumā», uz ko pērn pamudināja toreizējā Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes vadītāja Aija Cunska.

«Šī ir brīnišķīga iespēja izdarīt labu, notraukt putekļus no saviem grāmatu plauktiem un jau izlasītās grāmatas vai tās, kas vairs nav nepieciešamas, uzdāvināt savai bibliotēkai. Tādējādi sniedzot iespēju bibliotēku lasītājiem atklāt aizvien jaunus stāstus grāmatu lappusēs. Tie, kuri vēlas atbalstīt «Draudzīgā aicinājuma» ideju, var doties uz savai dzīvesvietai tuvāko bibliotēku Smiltenes novadā. Nododot dāvinājumu, iedzīvotājiem būs jāaizpilda anketa, norādot konkrētu bibliotēku, kuru vēlas atbalstīt,» stāsta I. Mežule.

Noskaidrojām, ka bibliotēkas apmeklētājiem ir atvērtas, taču strādā ierobežoti – izsniedzot un saņemot grāmatas un periodiku. Taču dāvinājumu nodošanu klātienē tas neietekmē. «Ļoti ceram, ka reiz arī pie mūsu novada bibliotēkas atradīsies grāmatu nodošanas kaste, kā tas šobrīd ir Gulbenē, Cēsīs un citos kaimiņu novados. Protams, sapņojam, ka mums kāds tādu varētu uzdāvināt, jo budžetā tai līdzekļi nav paredzēti. Šāda grāmatu kaste pie bibliotēkas ļautu ikvienam  cilvēkam sev piemērotā laikā tajā ievietot grāmatas bibliotēkai,» piebilst Smiltenes novada bibliotēkas vadītāja. 

Papildu informāciju iedzīvotāji var iegūt, zvanot Smiltenes novada bibliotēkai uz 20047831 vai rakstot uz [email protected], vai arī sazinoties ar kādu no pagastu bibliotēkām. Atgādinām, ka tālajā 1935. gadā akcija «Draudzīgais aicinājums» tika iedibināta Latvijas skolās. To uzsāka toreizējais Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, kurš savā vārda dienā uzdāvinājis bērnības skolai grāmatas un lūdzis, lai arī citi atceras savas skolas. Tāds bija viņa iedibinātās «Draudzīgā aicinājuma» dienas sākums, ar vēlmi atjaunot pilsētās dzīvojošo un strādājošo cilvēku bieži vien zaudēto saikni ar dzimto pagastu, veicināt garīgās intereses, izglītību un sakoptas kultūrvides veidošanu arī visattālākajos Latvijas nostūros. Pēc neatkarības atjaunošanas 1994. gadā šo tradīciju atjaunoja Draudzīgā aici­nājuma fonds.

Smiltene