Meža dienām – 80

Pirmo reizi Latvijā Meža dienas tika rīkotas tālajā 1928. gadā, bet tagad tās kļuvušas par tradīciju, kurās aktīvi iesaistās arī Valkas rajona iedzīvotāji.

Daira Antona: Vienu laika periodu Meža

dienas tika atstātas novārtā, bet

tagad tās kļuvušas populāras.

Šogad Meža dienas Latvijā ir īpašas, jo tām aprit 80. gadskārta, tāpēc Valsts meža dienesta struktūrvienība (turpmāk tekstā - VMD) organizē visdažādākos pasākumus iedzīvotājiem.

Ziemeļvidzemes virsmežniecības Smiltenes mežniecības mežzine Daira Antona pastāstīja, ka šogad VMD plānotie pasākumi galvenokārt ir vērsti uz parku un mežu sakopšanas talkām, kā arī mežu un koku stādīšanu un informācijas dienām skolēniem.

D. Antona atklāj - bija laika periods, kad Meža dienas Latvijā tika atstātas novārtā, bet pēdējos gados atkal kļuvušas ļoti apmeklētas.

Šogad Smiltenes mežniecība Meža dienas rīkos 14. vai 15. maijā kopā ar skolēniem no Palsmanes pamatskolas. Mežzine pastāstīja, ka kopā ar skolēniem dosies uz Launkalnes pagasta saimniecību "Lejas Kleperi". Mežsarga Raimonda Klepera vadībā skolēni varēs iepazīties ar meža videi draudzīgiem apstākļiem, uzzināt, ko mežā var darīt un atrast.

Netrūkst skolēnu, kuri gribētu piedalīties Meža dienās, tomēr Smiltenes mežniecības pārstāvji aktivitātēs ik gadu iesaista tikai vienu klasi, lai nodrošinātu talcinieku drošību.

Palsmanieši par piedāvāto iespēju priecājas, jo lauku iedzīvotāji ar prieku iesaistās šadās aktivitātēs. "Jau pirms vairākiem gadiem kopā ar Valsts mežu dienestu sakopām meža malu. Ar prieku atbalstām šādas aktivitātes, jo mums, lauciniekiem, tas ir pieņemts," saka Palsmanes pamatskolas direktore Dace Pērle.

Viņasprāt, šīs aktivitātes ir audzinošas, jo tās mudina bērnus nemest atkritumus zemē un dzīvot tīrā un sakoptā vidē.

Smiltenes mežniecības rīkotajā pasākumā iesaistīsies aptuveni 12 Palsmanes pamatskolas dažādu klašu skolēni.

Savukārt Valkas mežniecība kopā ar pamatskolas un ģimnāzijas skolēniem kuplā skaitā aprīļa nogalē atjaunoja daļu pilsētas pašvaldībai piederošās meža audzes 4,2 hektāru platībā.

D. Antona pastāstīja, ka Smiltenes mežniecībā šogad ir jāatjauno ļoti daudz obligāto platību - 931, 40 hektāru. Pagaidām ir atjaunota tikai 75,2 hektāri.

Tāpēc zemju īpašniekiem ir daudz jāstrādā. Informāciju par to, kas ir jāatjauno, meža īpašnieki var iegūt mežniecībā.

Mežzinis Jānis Jaunslavietis vēsta, ka Valkas mežniecībā obligātā atjaunojamā platība ir 514 hektāri, no kuriem 72 hektāri ir valsts, bet 442 - privātie.

Smiltenes mežniecības kolektīvs piedalījās Meža dienās, atjaunojot 0,4 hektāru lielu platību. "Stādījām eglītes Smiltenes apkārtnē, kur iepriekš vējš bija nodarījis postu," saka D. Antona. Tagad Smiltenes mežniecības darbinieki iestādījuši jaunas.

"Laiks stādīšanai bija labvēlīgs, un lietus arī uzlijis, tāpēc cerēsim, ka eglītes ieaugsies," saka mežzine D. Antona.

Meža dienu noslēguma pasākums norisināsies 30. maijā Varakļānos. Tā ir vieta, kur Latvijas vēsturē notika pirmās Meža dienas. Visas dienas garumā tur būs paredzētas dažādas aktivitātes - izstādes par Meža dienu vēsturi apskate, grāmatas par Meža dienu vēsturi atvēršanas svētki, un citas aktivitātes.

Smiltene