Naudas problēmas piemeklē arī smilteniešu ģimenes

Šogad Smiltenes pilsētas domes maksātie sociālie pabalsti var kļūt atspaids daudz lielākam skaitam smilteniešu, nekā iepriekšējos gados.

 

Pašvaldības sociālās palīdzības nodaļas vadītāja Inta Siliņa pieļauj, ka palīdzību vajadzēs galvenokārt ģimenēm ar bērniem. Ja kāds no vecākiem vai abi zaudē darbu, tad ģimenes finansiālais stāvoklis var pat izrādīties sliktāks, nekā pensionāriem.

 

Jau šonedēļ vien piešķirti četri garantētā iztikas minimuma pabalsti darbspējīga vecuma cilvēkiem, kuri palikuši bez jebkādiem iztikas līdzekļiem.

 

Smiltenes pilsētas domē sociālo palīdzību var lūgt iedzīvotāji, kuri savu dzīves vietu deklarējuši Smiltenē. I. Siliņa skaidro, ka galvenais kritērijs, pretendējot uz pašvaldības pabalstu, ir cilvēka ienākumi un atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam.

 

Izvēle starp pabalstu un ārzemēmPersona atbilst trūcīgā statusam, ja ienākumi uz vienu cilvēku ģimenē ir 90 lati, bet maznodrošinātā statusam, ja tie ir 117 lati. Ģimene nozīmē cilvēkus, kuriem ir kopīga mājsaimniecība. Savukārt pensionārs var pretendēt uz pašvaldības palīdzību, ja viņa pensija nepārsniedz 130 latus.

 

Apvaicātie smiltenieši spriež, ka pabalsti šogad būs vajadzīgi daudziem. "Kaut gan būs arī tādi cilvēki, kuri neies pašvaldībai prasīt pabalstu goda pēc. Es arī neietu," saka bijušais celtnieks Ainārs Zariņš. Ja nākamajā pusgadā Latvijā situācija krasi pasliktināsies, viņš apsvērs iespēju ar ģimeni pārcelties uz ārzemēm.

 

 

 A. Zariņš no paziņām dzirdējis, ka šobrīd darbu arī Smiltenes pusē var pazaudēt ātri, bez darba devēja paskaidrojuma un pat nesaņemot pēdējo nopelnīto algu un sociālās iemaksas.

 

Pabalsti ir ģimenei, dzīvoklim, veselībaiMaznodrošinātie, kā arī trūcīgie iedzīvotāji var saņemt Smiltenes pilsētas domē pabalstu ģimenei un pabalstu dzīvoklim.

 

Dzīvokļa pabalstu pašvaldība piešķir malkas iegādei vai komunālajiem maksājumiem. Tā ir vienreizēja palīdzība 35 latu apmērā. Pabalstu ģimenēm piešķir skolēnu brīvpusdienām (pašlaik - latu dienā) vai mācību līdzekļu iegādei reizi gadā (24 latus). Brīvpusdienas var prasīt jebkurā mācību gada mēnesī.

 

Trūcīgajiem smilteniešiem vēl pienākas veselības aprūpes pabalsts 35 latu apmērā par saņemtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem (tas neattiecas uz zālēm), zobu protezēšanu vai veselības apdrošināšanas polises iegādi.

 

 

Garantēto iztikas minimumu 37 latu apmērā, maksimums, deviņus mēnešus gadā, var saņemt iedzīvotājs, kura ienākumi ir mazāki par 37 latiem uz vienu personu ģimenē. Taču viņam jāslēdz vienošanās ar pašvaldību par piedalīšanos pilsētas sabiedriskajos darbos, citādi pabalsts netiks piešķirts.

 

Vairāk par pašvaldības pabalstiem var uzzināt Smiltenes domes sociālās palīdzības nodaļā Dārza ielā 3.

 

Sociālā joma būs prioritāte Pabalstus Smiltenes pilsētas dome izmaksā no pašvaldības budžeta. Šim gadam tas vēl nav apstiprināts, tāpēc pašvaldības galvenā grāmatvede Līvija Trapane nesauc konkrētus skaitļus, cik lielu summu dome šogad atvēlēs sociālajai palīdzībai.

 

"Sociālajiem pabalstiem un palīdzībai maznodrošinātajiem vajadzētu būt pašvaldības prioritātei uzreiz aiz iestāžu uzturēšanas izdevumiem. Jau tagad daudzi smiltenieši nonākuši lielās finansiālās grūtībās," saka L. Trapane.

Smiltene