Nelielais disku golfa laukums Palsmanē – viens no skaistākajiem Latvijā

Sporta ziņās visbiežāk varam lasīt par riteņbraukšanu, futbolu, orientēšanās sportu, volejbolu, basketbolu, taču ar katru gadu Latvijā kļūst populārāks disku golfs. Spēles princips ir ļoti līdzīgs kā golfā, jo pie mērķa jānonāk ar pēc iespējas mazāku gājienu skaitu. Atšķirībā no tradicionālā golfa, kas ir elitārs, disku golfs ir daudz demokrātiskāks un pieejams ikvienam. Nesen Smiltenes novada Palsmanes pagastā esošajā disku golfa parkā “Palsa” viesojās Latvijas Disku golfa federācijas prezidents Jurijs Siņkevičs, kurš atzina, ka tas ir ne tikai viens no skaistākajiem laukumiem Latvijā, bet arī apmeklētākajiem. Šķietami nepelnīti maz par to ir stāstīts, tāpēc “Ziemeļlatvija” devās uz Palsmani, lai satiktu vietējo sporta dzīves organizatoru Tomu Ceru.

Pēc palsmaniešu iniciatīvas 2018. gadā Smiltenes novada pašvaldība īstenoja projektu “Aktīvās atpūtas disku golfa laukuma izveidošana Palsmanes internātpamatskolas apkārtnē”, kā rezultātā izveidoja disku golfa laukumu, piedāvājot jaunu aktīvās atpūtas iespēju Smiltenes novadā un veicinot sabiedrības iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs. Smiltenes novadā disku golfa spēle ir salīdzinoši jauna aktivitāte, par kuru joprojām dažs pat nav dzirdējis. Toties pašiem palsmaniešiem tā ir lielā cieņā. Piecus gadus laukumu uzticēts apsaimniekot Smiltenes novada speciālajai pamatskolai. Tās sporta skolotājs T. Cers “Ziemeļlatviju” izslavētajā disku golfa laukumā sagaida kopā ar meitu Elīzu un palsmaniešiem Gunitu un Ati Skariem. Viņi visi disku golfu sāka spēlēt pēc laukuma izveides Palsmanē un tagad saka – tas ir “lipīgs”, jo, vienreiz pamēģinot, gribas vēl un vēl. Kad treniņi kļūst regulāri un ierasti, bet tehnika izkopta, parādās sportiski mērķi, kas katru reizi ir aizvien augstāki.

Ideju noskatīja internetā

“Tolaik domājām, ka vajag kaut kā aizpildīt vietu pie internātpamatskolas nevis tikai ķeksīša pēc, bet lai tas būtu jēgpilni. Disku golfa parks līdzās internātpamatskolai bija mūsu ideja, kurai noticēja Smiltenes novada pašvaldība. Dome rakstīja projektu, bet mēs darām visu pārējo. Trīs gadus rīkojam arī sacensības “Palsas kauss”. Arī šajā sezonā tās notiek, pirmais posms jau aizvadīts, taču vēl pieci ir atlikuši, un tajos var piedalīties ikviens, kurš vēlas. Ja nav inventāra (disku), tos nodrošināsim,” stāsta T. Cers.

Palsmaniete G. Skare papildina viņa teikto: “Taisām arī tādus mačus, kas padara ikdienu interesantāku. Piemēram, izdomājam uzspēlēt mājsaimniecību ietvaros pa pāriem vai arī visi vienojamies, ka labroči disku met ar kreiso roku, bet kreiļi – ar labo. Citreiz norunājam, ka spēlēsim tikai ar tuvās distances diskiem. Kad nevarēja braukt citur spēlēt ierobežojumu dēļ, šādi pa brīvajiem brīžiem ākstījāmies. Tas patiešām bija jautri. Uz Halovīniem spēlējām pa nakti, pie groziem pielikām lukturus, bet pie diskiem – makšķerēšanas piederumus, kā jau praktiskie latvieši.”

Jautājot, ar ko tad disku golfa parks “Palsa” izpelnījies federācijas prezidenta labos vārdus par skaisto vietu, palsmanieši ilgi nedomā, ko atbildēt. Lai arī laukums nav liels un neatbilst standartiem, lai rīkotu Latvijas čempionātu un kausu, disku golfa parkā ir viss, lai spēli padarītu interesantu arī profesionāļiem – reljefs ar pakalniem un lejām, pļavas, koki, līdzās esošā upe. Kompakts, taču ļoti tehnisks laukums. 

“Ja Talsu slaveno diskgolfa laukumu nedēļā apmeklē ap sešdesmit cilvēku, tad mūsējo – aptuveni trīsdesmit. Taču Talsos ir ap desmit tūkstošiem iedzīvotāju, Palsmanē – tikai tūkstotis. Pie mums brauc cilvēki no Alūksnes, Cēsīm, Drustiem, Rīgas, nesen viesojās kompānija no Ventspils. Pārklājums ir diezgan plašs. Esam piedalījušies arī tūrisma rallijā, kura ietvaros viens no pieturas punktiem bija Palsmanes disku golfa laukums. Reiz vieni te izdomāja atzīmēt vecpuišu ballīti,” stāsta T. Cers. 

Patieso apmeklētāju skaitu disku golfa parkā Palsmanē nav iespējams pateikt, jo Latvijas spēlētāji, kam ir savs inventārs, atbrauc, iziet laukumu un aizbrauc. Vienīgi diskusijas un fotogrāfijas internetā liecina par to, ka šie spēlētāji bijuši Palsmanē.

Spēlēt var ikviens, kuram ir vēlme

Disku golfa parks “Palsa” ir brīvi pieejams ikvienam cilvēkam neatkarīgi no tā vecuma vai sagatavotības līmeņa. Ja gribas iepazīt disku golfu, iepriekš jāsazinās ar T. Ceru, uzmeklējot viņu sociālajos tīklos vai piezvanot. Palsmanē cilvēki ir atvērti un draudzīgi, ar lielu degsmi viņi ir gatavi parādīt pārējiem, cik ļoti šis sporta veids spēj aizraut. 

“Atceros, cik sākumā šķībi metām disku, divdesmit trīsdesmit metru attālumā, bet, regulāri trenējoties, aug arī prasības pret sevi. Visu esam apguvuši pašmācības ceļā un no “YouTube” video, kuros redzams, kā spēlē profesionālie diskgolferi. Tā jau tikai saka, ka tas ir tautas sporta veids, bet ārvalstīs tas ir tik ļoti attīstījies! Mums ir, uz ko tiekties. Tā ir kā slimība vai narkotikas. Sākumā pietiek ar dažiem diskiem, tad gribas aizvien vairāk un labākus. Pats labākais, ka disku golfu var spēlēt visu gadu jebkuros laikapstākļos un diennakts laikā. Esat gaidīti pie mums, Palsmanē!” izmēģināt disku golfu aicina G. Skare.

Par diska golfu

Spēles gaita

Diskgolfa spēle parasti notiek trīs līdz piecu cilvēku grupās. Spēles uzdevums ir sasniegt mērķi pa noteikto maršrutu ar pēc iespējas mazāku metienu skaitu. Katrs nākamais metiens tiek izdarīts no vietas, kur apstājies iepriekšējā metienā raidītais disks. Rezultātu iegūst, summējot katra mērķa sasniegšanai izmantoto metienu skaitu un soda punktus. Uzvarētājs ir tas, kas pieveic visu trasi ar pēc iespējas zemāku rezultātu.

Galvenais diskgolfa noteikums ir pieklājība – korekta izturēšanās pret vidi, citiem spēlētājiem un skatītājiem. Katrā strīdus situācijā jāpaļaujas uz grupas vairākuma lēmumu. Ja domas dalās, tad vienmēr tiek lemts par labu spēlētājam. Pirmais metiens jāizdara no starta laukumiņa. Kad katrs spēlētājs ir metienu izdarījis, otro metienu no jaunās pozīcijas izdara tas, kurš ir vistālāk no groza. Pārējie spēlētāji gaida, nesteigdamies uz priekšu.

Pirms otrā metiena spēlētājs ar īpašu marķējamo disku atzīmē jauno pozīciju.

Marķieris tiek nolikts tieši priekšā nokritušajam diskam. Tikai pēc pozīcijas marķēšanas drīkst pacelt savu disku. Ja nokritušais disks netiek pacelts, tad marķieris nav jālieto.

Izdarot metienu, vismaz vienam atbalsta punktam (kājai) kaut mazliet jābūt iedomātā 20x30 cm lielā (kā A4 lapa) taisnstūrī pie marķiera. Ja mestais disks nokritis autā, tiek piešķirts soda punkts, un nākamais metiens jāizdara 1 m no auta līnijas vietā, kur disks to šķērsoja. Pēc mestā diska atlaišanas drīkst šķērsot marķēto vietu. Izņēmums ir groza tuvumā – 10 m zonā ap grozu pēc metiena jāsaglabā sava pozīcija, nešķērsojot marķieri. Kad visi spēlētāji iemetuši disku grozā, grupa iet uz nākamo celiņu un pieraksta izspēlētā celiņa rezultātu. Katrs savus punktus skaita pats.

Nākamo celiņu pirmais sāk tas, kuram iepriekšējā ir vislabākais rezultāts.

Pierakstīšana

Kad visi spēlētāji ir pabeiguši kārtējo celiņu, tie pieraksta rezultātu – izmantoto metienu skaitu (katram spēlētājam savu). Ja spēlētājs ir saņēmis sodu, tad metienu skaitam pirms pierakstīšanas pieskaita vēl vienu (vai divus, ja pārkāpumi ir divi). Rezultātu, kuram pieskaitīts sods, apvelk ar apli. Tas būs būtiski neizšķirta gadījumā – labāks rezultāts skaitās tas, kam mazāk sodu.
Ja trase ir noslogota, tad pierakstīšana būtu veicama pie nākamā starta laukumiņa, nevis pie izspēlētā groza, tādējādi atbrīvojot pabeigto celiņu.

Mešana

Pirms metiena ir svarīgi izvēlēties vēlamo virzienu un aizmirst visu, kas notiek apkārt. Ja neesi ar lielu pieredzi, izvēlies kādu tavām spējām atbilstošu punktu, līdz kuram aizmest, – tā būs mazāk kļūdu un labāks rezultāts. Metiena izdarīšanai (no brīža, kad esi ieņēmis savu pozīciju) ir dotas trīsdesmit sekundes.

Pēc metiena izdarīšanas rūpīgi noskati vietu, kur paliek tavs disks, – pēc brīža tev tas būs jāatrod! Katrs metiens, it sevišķi pēdējais, jāizdara uzmanīgi, bez paviršībām.

Pēc neveiksmīga metiena atceries – visiem tā gadās.

Informācijas avots: diskgolfs.info

Smiltene