No laikraksta "Ziemeļlatvija" arhīva - Mēs jautājām jau pirms pašvaldību vēlēšanām!

- Labdien, Ziemeļlatvijas redakcija!

Lasot ziņu Latvijas mērogā par to, ka pašvaldību vēlēšanās kandidē ar mediju vidi saistīti cilvēki, ienāca prātā arī Smiltenes gadījums un deputāts A. Veldre. Ļoti cienu Aigara darbu kultūras jomā, taču biju pārsteigta, ka viņš savieno deputāta amatu ar TV ziņu moderatora jomu. Turklāt pārstāv vienu partiju ar domes priekšsēdētāju un citiem intervējamiem studijas viesiem.

Varbūt ir vērts skatīt šo jautājumu plašāk kontekstā par deputātu amatiem? Zinu, Smiltene ir maza pašvaldība, tāpēc jo vairāk būtu vērts runāt par to, kā deputāti spēj apvienot savus amatus un cik īsti ētiski tas ir.

Atbild Aigars Veldre (pašvaldību vēlēšanās Smiltenes novadā kandidē Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” - “Tēvzemei un Brīvībai/LNKK” sarakstā): 

- Paldies par jautājumu. Jāpiekrīt, esmu sabiedriski aktīvs cilvēks. Darbu kā ziņu moderators Smiltenes TV veicu jau vairāk kā 15 gadus. Savā darbā ievērojam ētikas principus, piemēram, neintervēju vai nevadu sarunas ar domes priekšsēdētāju, kaut gan aizliegts tas nav, bet, manuprāt, ētiski tas nebūtu. Tāpat arī nepiedalos TV publiskajās politiskajās diskusijās kā moderators. Katrā ziņā “STV studija” komanda ļoti seko līdzi, lai viss būtu korekti un likumīgi. To pašu dara arī reģiona televīzijas vadība.  


- 1. Cik Smiltenes novadā ir valsts nozīmes dižkoku? 2. Kādēļ NA (Nacionālās apvienības) 1. maija talka ar domes priekšsēdētāja Kukaiņa piedalīšanos tika rīkota Nuļļu dzimtas aizlaistajā īpašumā Blomes “Lejas Kreiļos”? Kādi resursi (transports, darbarīki, pašvaldības darbinieki) talkā tika izmantoti? 3. Cik šai dzimtai Smiltenes un Smiltenes novada pašvaldības kopā samaksājušas par skolas ēkas nomu Atmodas ielā 3? (Jautājums adresēts deputāta kandidātam Jānim Pērlem, Dabas aizsardzības pārvaldes vecākajam valsts vides inspektoram).


Atbild Jānis Pērle  (pašvaldību vēlēšanās Smiltenes novadā kandidē Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” - “Tēvzemei un Brīvībai/LNKK” sarakstā): - 1.  Šobrīd Smiltenes novadā ir zināmi 274 dižkoki, kuru atrašanās vietas var apskatīt dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” (http://ozols.daba.gov.lv/dappub/ ). Dižkoku skaits nav precīzs, jo aptuveni puse vēl nav pārbaudīta dabā, rezultātā daudzi no tiem, iespējams, ir gājuši bojā, kā arī, iespējams, daudzi jauni dižkoki vēl nav apzināti.

2. “Lejaskreiļu” dižozola sakopšanas talku pilnībā organizēju es. Pirmkārt, ideja par talku kā tādu radās, lai dotu novada iedzīvotājiem iespēju tikties ar NA saraksta deputātu amata kandidātiem neformālā gaisotnē un kopīgiem spēkiem paveiktu labu darbu. Otrkārt, dižkoki ir viena no mūsu skaistās dabas, kā arī latviskuma vērtībām. Dižkoki ir vērojuši daudzu paaudžu nomaiņas, izturējuši vētras, pārdzīvojuši karus, tādēļ ir svarīgi šo vērtību saglabāt, kas šajos laikos nereti cilvēku darbības vai tieši bezdarbības rezultātā aiziet bojā. Treškārt, konkrētas talkas vietas izvēle galvenokārt tika balstīta uz šādiem kritērijiem: 1) provizoriskais talcinieku skaits novērtēts no 30 līdz 50 cilvēkiem, attiecīgi nepieciešama vieta, kur šādam cilvēku skaitam ir ko darīt; 2) dižkoks vēl nav apaudzis ar mežu, jo tādā gadījumā koku, kurš pamazām pielāgojies noēnojumam, nedrīkst uzreiz atvērt saulei, šāds dižkoks ir jāatbrīvo pakāpeniski - pat vairāku gadu garumā; 3) šogad, kā jau katru gadu, Latvijas dabas fonds, izvēloties Latvijas gada dabas simbolu, kuram pievērst īpašu vērību, kā gada dzīvotni ir izvēlējies “Lauku sētu” (http://ldf.lv/lv/article/gada-dzivotne-2017-lauku-seta). Tādēļ, pamatojoties uz šo, dižkoka tuvumā ir vēlama lauku sēta. Papildus, ja uz talku ierodas daudz talcinieku, tad no dižkoka sakopšanas daļu talcinieku var novirzīt uz darbiem arī lauku sētā; 4) dižkokam ir jābūt jau pietiekoši vecam, lielu dimensiju, kā arī ainaviskam, lai talkas rezultātā sniegtu baudāmu gandarījumu par paveikto; 5) ja izvēlētais dižkoks atrodas lauksaimniecības zemē, tad vēlams, ka ap to notiek noganīšana vai vismaz tiek nopļauta zāle, lai paveiktajam darbam būtu ilgtspējība un tas atkal neapaugtu ar kokiem un krūmiem.


Rezultātā no man zināmajiem un apsekotajiem dabā aptuveni 130 dižkokiem Smiltenes novadā visatbilstošākais kritērijiem bija tieši “Lejaskreiļu” dižozols (apkārtmērs 6,62 m, aptuvenais vecums 250 gadi). Pēc tam no “Lejaskreiļu” kaimiņiem uzzināju zemes īpašnieku un tad ar sociālo tīklu palīdzību sazinājos ar viņu un saskaņoju plānoto talku.

3. Talka tika organizēta brīvdienā - 1. maijā. Talkā netika izmantoti pašvaldības resursi.

4. Neesmu kompetents atbildēt uz šo jautājumu (Cik šai dzimtai Smiltenes un Smiltenes novada pašvaldības kopā samaksājušas par skolas ēkas nomu Atmodas ielā 3 – redakcijas piezīme), jo neesmu pašvaldības darbinieks, kā arī iepriekš ar zemes īpašnieku vai ar Nuļļu dzimtu neesmu bijis pazīstams un nezinu, kur un kādā veidā šī dzimta ir bijusi saistīta ar pašvaldību.

Izmantojot iespēju vēlos vēlreiz pateikt lielu paldies talciniekiem par darbu!

- Cik tonnas pesticīdu darba šķīduma izsmidzina un cik tonnas minerālmēslu izkaisa gada laikā z/s “Rožkalni” Smiltenes novadā? (Jautājums adresēts deputāta kandidātam “Rožkalni” saimniekam Ivaram Ādamsonam.)

Atbild Ivars Ādamsons (pašvaldību vēlēšanās Smiltenes novadā kandidē Zaļo un zemnieku savienības sarakstā): 


-  Z/s “Rožkalni” apsaimnieko 1305,91 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes Smiltenes, Beverīnas, Strenču novados un saimnieko integrētā augu audzēšanas sistēmā. Integrētajā augu aizsardzībā rūpīgi izvērtējam visus pieejamos augu aizsardzības paņēmienus un tos pielietojam atbilstoši, lai novērstu kaitīgo organismu populāciju vairošanos, slimību veidošanos un nezāļu ierobežošanu, vienlaikus saglabājot augu aizsardzības līdzekļu un citu iedarbības veidu lietošanu ekonomiski un ekoloģiski pamatotā līmenī, kā arī samazinot risku cilvēku veselībai un videi. Integrētajā augu audzēšanā ir svarīgi audzēt veselīgus kultūraugus, cik vien iespējams ar mazāku nelabvēlīgo ietekmi uz ekosistēmām. Lai augus nodrošinātu ar nepieciešamajiem barības elementiem un apkārtējo vidi pasargātu no pārmērīgām mēslojuma devām, veicam augšņu agroķīmiskās analīzes. Pēc analīžu rezultātiem sastādām mēslošanas plānu atbilstoši kultūrauga prasībām. Mēslojuma normām jābūt tādām, kas nodrošina iznesi ar ražu, kā arī atjauno un kāpina augsnes auglību. 

 Pirms mēs izbraucam uz lauka ar miglotāju vai minerālmēslu sējmašīnu, veicam lauku monitoringu. Apsekojot konstatējam, kāds ir lauka piesārņojums ar nezālēm. Pirms nezāļu ierobežošanas laukā atzīmē sastopamās nezāļu sugas, dominējošās nezāles un nezāļu attīstības stadijas, turklāt šī informācija nepieciešama par katru lauku. Lai novērtētu kaitīgā organisma dinamiku un salīdzinātu iegūto rezultātu ar zināmu kaitīguma slieksni vai ierobežošanas rekomendācijas kritēriju, jāveic kaitīgo organismu uzskaite, ja slimības vai kaitēkļa izplatība ir vienmērīga, pietiek apskatīt 50 augu. Slimībām nosaka izplatību. Jebkuram lapu plankumainības, miltrasas un rūsas veidam nepieciešams zināt arī vidējo slimības attīstības pakāpi laukā. Slimības izplatība parāda, cik bieži uz augiem ir atrodamas slimības pazīmes

Tālāk cipari: uz šiem 1305,91 ha saimniecība gada laikā no 2015. gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. augustam izlietoja 8000 litru atšķirīgu pesticīdu produktu un 977,4 tonnas dažāda sortimenta minerālmēslu un saražoja 6412 tonnas graudaugu, rapšu, griķu, zirņu un lauku pupu. Visos produktos - minerālmēslos, augu aizsardzības līdzekļos ir ieguldīti milzu līdzekļi, un mēs nevaram tos pavirši, nevērīgi izlietot! Visas darbības - izlietoto pesticīdu, minerālmēslu daudzumi, laiki un devas - tiek fiksētas saimniecības lauku vēsturē.

- Ir 2017. gada 27. aprīlis, taču pēdējās domes sēdes audioieraksts smiltene.lv pieejams par 28. septembri, 2016. gadu. Vai paliekot savā amatā, viņš spēs nodrošināt iespēju, ka iedzīvotāji var iepazīties ar domes sēdes ierakstiem, kas paredzēts likumā?” (Jautājums adresēts deputāta kandidātam Gintam Kukainim.)

Atbild Gints Kukainis (pašvaldību vēlēšanās Smiltenes novadā kandidē Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!” - “Tēvzemei un Brīvībai/LNKK” sarakstā):

 - Man prieks, ka Smiltenes novada iedzīvotāji seko līdzi domes sēdēm, zemāk nokopēju saiti uz visiem domes sēžu ierakstiem, kas ir pieejmaa publiski www.smiltene.lv http://www.smiltene.lv/domes_komiteju_sedes/open/6761.

Smiltene