Norit darbs pie Smiltenes pilsētas centra infrastruktūras būvprojektu izstrādes

Norit darbs pie Smiltenes novada domes būvprojektu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā – I un II kārta” izstrādes:


1. būvprojekts - “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā – I kārta”. Objekta nosaukums: “Baznīcas laukuma posmā no Marijas ielas līdz Daugavas ielai un Daugavas iela posmā no Baznīcas laukuma līdz Abulas ielai pārbūve, Smiltenē”.

2. būvprojekts – “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā – II kārta”. Objekta nosaukums: “Baznīcas laukuma, Marijas ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela posmā no Pils ielas līdz Baznīcas laukumam un teritorijas Baznīcas laukumā 16A un Baznīcas laukumā 10 pārbūve, Smiltenē”.
Pirmās  un otrās kārtas būvprojekti paredz  ielu un inženiertīklu infrastruktūras pārbūvi Baznīcas laukumā, Pils ielas posmā (posms Baznīcas laukums – Kalna iela), Kalna ielā (posms Pils iela – Baznīcas laukums), Daugavas ielā (posms Baznīcas laukums – Abulas iela), Marijas ielā, Baznīcas laukums 16A un Baznīcas laukums 10 teritorijās.


Pilsētas centra ielu tīkls ir veidojies vēstures gaitā, kad satiksmes organizācija un drošība nebija prioritāte. Rezultātā ir iegūtas satiksmes telpas, kas radītas pielāgojoties asfaltētajām platībām un apbūves līnijām. Pašlaik satiksmes organizācija ir attīstījusies tik tālu, ka pozitīvu rezultātu nav iespējams sasniegt izmantojot lētākās satiksmes organizācijas metodes – ceļa apzīmējumus un ceļa zīmes. Arī pilsētas centrālās daļas vizuālais un ielu un komunikāciju tehniskais stāvoklis pilsētas centrālajā daļā ir nokalpojis tik tālu, ka nepietiek tikai atjaunot brauktuves asfalta segumu.


Lai nodrošinātu ne tikai funkcionālu darbību pilsētas centram, kas vērsta galvenokārt uz autobraucējiem, bet veidotu satiksmes organizāciju atbilstošu normatīvajiem aktiem un veicinātu vienlīdzīgu visu satiksmes dalībnieku pārvietošanos pilsētas centrālā daļā, ir jāveic apjomīgi darbi pie pilsētas centrālās daļas pārbūves, tai skaitā pie satiksmes organizācijas un cilvēku ierasto paražu maiņas.


Būvprojektu izstrādes galvenie mērķi ir:

-    sakārtot publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un pieejamībai;

-    rast vienlīdzīgu satiksmes drošības līmeni – gājējiem, velosipēdistiem un autobraucējiem;

-    rast iespēju apstāties un izjust, ka atrodamies mazpilsētas un latviskākā novada pašā sirdī;

-    palielināt kopējo stāvvietu skaitu pilsētas centrālajā daļā.


Šā gada 15.augustā, Smiltenes novada pašvaldība uz sanāksmi aicināja īpašniekus un uzņēmējus, kuru īpašumi piekļaujas plānotajai I kārtas būvprojekta teritorijai. Īpašnieki tika iepazīstināti ar plānotajiem pirmās kārtas būvprojekta risinājumiem - Baznīcas laukuma posmā no Marijas ielas līdz Daugavas ielai un Daugavas ielas posmā no Baznīcas laukuma līdz Abulas ielai.


Izstrādātais risinājums paredz esošo ielas parametru maiņu – brauktuves sašaurināšanu līdz 6 metru platumam, atsevišķas satiksmes telpas nodrošināšanu velobraucējiem, stāvvietu izbūvi, kā arī plašāku telpu gājējiem. Satiksmes drošībai un pieejamībai paredzētā atļautā braukšanas ātruma ierobežošana līdz 30km/h visā pilsētas centrālajā zonā. Kā ātruma lēninošs līdzeklis, iebraucot pilsētas centrā, paredzēts paaugstināt ielas brauktuvi.


Stāvvietu izbūve paredzēta no Mūrnieku ielas līdz Marijas ielai paralēli brauktuvei abās ielas pusēs, kā arī platākajā brauktuves vietā paredzēts izbūvēt stāvvietas ielas centrālajā daļā, satiksmi novirzot abpus tām.


Gājēju kustības nodrošināšanai un vides pieejamībai paredzēts atvēlēt plašu zonu no ielas brauktuves līdz esošajai apbūvei, paredzot seguma pārejas vienā līmenī, kā arī dažāda veida labiekārtojumu un apstādījumus. I kārtas būvdarbus paredzēts uzsākt 2018.gadā.


Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja Ilze Sausā pirmo sanāksmi vērtē ar plus zīmi. “To, ka pilsētas centrālā daļa prasās pēc pārbūves, to jūt ikviens, lielākais jautājums ir par to, kā mēs katrs redzam nākotnē savas pilsētas centru un kā šo katra redzējumu salikt vienā kopsaucējā!? Uzstādītie mērķi būvprojektu izstrādei nebūt nav viegli savienojami, mēs vēlamies atbalstīt uzņēmējdarbību un tās pieejamību, bet vienlaicīgi, lai pilsētas centrs - būtu kā vieta, kas veiktu arī reprezentācijas un rekreācijas funkcijas. Sanāksmē vislielākās diskusijas notika par autostāvvietu risinājumiem, kas pilsētā arvien vairāk tiek uzskatīta par problēmu. Mazpilsētai ļoti raksturīga pazīme ir vēlme un vajadzība novietot auto tieši sev interesējošā objekta durvju priekšā, ja tas nav iespējams, tā jau ir milzīga problēma, lai gan attālums, kas varbūt šķiet tik tāls, nav lielāks par 150m un ir mazāks nekā viena lielveikala stāvlaukuma izmēri. Smiltenes centrs ir fantastiski dzīvīgs, rosīgs un kustošs, ko rada uzņēmīgie, darboties gribošie pilsētas un novada iedzīvotāji un, manuprāt, tā ir vislielākā vērtība mūsu pilsētai, ko nedrīkst pazaudēt.”


Vienlaicīgi ar šī būvprojekta izstrādi norit otrās kārtas būvbprojekta izstrāde Smiltenes pilsētas centrālai daļai, lai veidotu vienotu publiskās ārtelpas risinājumus pilsētas centrālajai daļai. Būvprojekta I kārtas izstrāde nav iespējama, ja neredz kopēju  plānojumu abiem būvprojektiem.


Būvprojekta otrās kārtas ieceres materiālus iedzīvotājiem publiskajā apspriešanā plānots nodot š.g. septembra beigās. Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai un apmeklēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmes. 

 

Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veic SIA “Firma L4”, līguma summa 127 100.00 EUR bez PVN. 

Smiltene