Noskaidro Smiltenes novada konkursa “Cālis 2010” uzvarētāju

Lai veicinātu bērnu muzikālo spēju attīstību, Smiltenes kultūras un sporta centrā notika mazo vokālistu konkurss "Cālis 2010". Pasākums guva jauno vokālistu, viņu vecāku un vecvecāku atsaucību.

Smiltenes novada "Cāli 2010" iesildīja tikpat skanīgas balsis no bērnu vokālā ansambļa "Sīmanīši". Pēc tam katrs konkursa dalībnieks izpildīja vienu dziesmu atbilstoši savam vecumam un balss spējām. Pirmajā Smiltenes novada "Cālī" pavisam piedalījās 12 mazie vokālisti. Kā atzina žūrijas pārstāves, visi konkursanti bija jauki, skanīgi un atraktīvi.

Bērni apbur žūriju"Bija ļoti jauki skatīties uz tik brīnišķīgiem, skaistiem mazajiem cālīšiem, klausīties viņu skanīgajās balstiņās. Prieks bija redzēt arī jaunas un skaistas skolotājas. Patiesībā ir ļoti grūti iemācīt mazam bērnam dziedāt un pēc tam likt nodziedāt to pašu dziesmu vienam pašam uz skatuves, ņemot vērā, ka jaunākajam cālītim janvārī palika tikai trīs gadi," stāsta žūrijas pārstāve Ilona Jansone.

Mazie vokālisti ar saviem priekšnesumiem tik ļoti apbūra žūrijas pārstāves, ka izšķirties par nominācijām, kādu piešķirt katram dalībniekam, nenācās viegli.

Nominē mazos vokālistusPar Smiltenes novada konkursa "Cālis 2010" uzvarētāju tika atzīta smilteniete Ance Anita Moruza. Viņai novada domes sarūpēto dāvanu - mīksto rotaļlietu - ar prieku pasniedza Smiltenes novada kultūras darba organizatore Pārsla Jansone.

Konkursa uzvarētāja pastāstīja, ka dziedāt viņai iemācījusi māmiņa un ome. Par meitas rezultātiem ir pārsteigti vecāki. "Šis bija pirmais mūsu nopietnais uznāciens. Pirmā nelielā uzstāšanās bija Māmiņdienā.

Tad biju pārsteigta, cik meitiņa labi dzied. Šodien patiešām viņa turējās braši, ne vienmēr tā ir. Nemaz negaidījām, ka būs tik labi rezultāti. Tagad latiņa jānotur. Prasīsim palīdzību vecmāmiņām un paši vecāki kaut ko lietas labā darīsim," stāsta Ances Anitas Moruzas māmiņa Sanita.

Par pūkaināko cāli atzina Robertu Veigulu (Palsmane), par šķelmīgāko - Deinu Rēziju Mizi (Palsmane), par kautrīgāko - Lauru Nikolajevu (Grundzāle), par muzikālāko - Laini Osmu (Smiltene), par visdrosmīgāko - Eduardu Straubi (Palsmane), par liriskāko - Tomasu Veismani (Smiltene), par smaidīgāko - Aivitu Meinarti (Palsmane), par skanīgāko - Megiju Dimiņu (Palsmane), par skaļāko - Līnu Kazaku (Mēri), par atraktīvāko - Agniju Kalēju (Mēri) un par mīlīgāko - Luīzi Liepiņu (Palsmane).

Visi konkursanti saņēma Variņu tautas nama vadītājas Lolitas Balodes sarūpētās pārsteiguma balvas un Smiltenes kultūras centra mākslinieces Anitas Ozolas darinātās rotaļlietas.

Smiltene